"භගමණිය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
'''භගමණිය''' යනු [[ක්ෂීරපායියා|ක්ෂීරපායියන්]], [[පැස්බරා|පැස්බරුන්]] සහ අනෙකුත් සතුන් සීමිත සංඛ්‍යාවක පවතින ස්ත්‍රී [[ලිංගික අවයවය|ලිංගේන්ද්‍රියකි]]. {{කෙඅසටහන්|කොට්පල්|2010|p=394}} මානවයන්ගේ මෙම බොත්තමක්-වැනි දාශ්‍ය කොටස පිහිටා ඇත්තේ, [[කනීය අධරය|කනීය අධරයේ]] (ඇතුළු තොල්) ඉදිරි සන්ධියෙහි, [[මූත්‍රමාර්ගය|මූත්‍රමාර්ගයෙහි]] ප්‍රවේශයට ඉහලිනි.
 
==මානව භගමණිය==
'''භගමණිය''' යනු [[ක්ෂීරපායියා|ක්ෂීරපායියන්]], [[පැස්බරා|පැස්බරුන්]] සහ අනෙකුත් සතුන් සීමිත සංඛ්‍යාවක පවතින ස්ත්‍රී [[ලිංගික අවයවය|ලිංගේන්ද්‍රියකි]]. {{කෙඅසටහන්|කොට්පල්|2010|p=394}} මානවයන්ගේ මෙම බොත්තමක්-වැනි දාශ්‍ය කොටස පිහිටා ඇත්තේ, [[කනීය අධරය|කනීය අධරයේ]] (ඇතුළු තොල්) ඉදිරි සන්ධියෙහි, [[මූත්‍රමාර්ගය|මූත්‍රමාර්ගයෙහි]] ප්‍රවේශයට ඉහලිනි.
මානව භගමණියේ බොත්තමක්-වැනි බාහිරයට පෙනෙන කොටස පිහිටා ඇත්තේ, [[කනීය අධරය|කනීය අධරයේ]] (ඇතුළු තොල්) ඉදිරි සන්ධියෙහි, [[මූත්‍රමාර්ගය|මූත්‍රමාර්ගයෙහි]] ප්‍රවේශයට ඉහලිනි.
 
 

සංස්කරණ

22,898

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/233794" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි