"චතුරාර්ය සත්‍යය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු
#'''උපාදානස්කන්ධ'''
පුද්ගලයන්ගේ චරිතානුරූපීය බුද්ධි මට්ටමට අනුව එක් එක් අවස්ථා වලදී දු:ඛාර්‍ය්‍ය සත්‍යය ලෙස හඳුන්වා ඇත්තේ පඤ්චූපදානස්ඛන්ධයන්යපඤ්ච උපාදානස්ඛන්ධයන්ය.
''"කතමඤ්ච භික්ඛවෙ දුක්ඛං අරිය සච්චං?පඤ්චූපදානක්ඛන්ධා තස්ස වචනීයං සෙය්‍යථීදං? රූපූපාදානක්ඛන්‍ධෝ වේදනුපාදානක්ඛන්ධෝ සඤ්ඤානූපාදානක්ඛන්ධෝ සංඛාරානූපාදානක්ඛන්ධෝ විඤ්ඤානූපාදානක්ඛන්ධෝ ඉදං වුච්චතී භික්ඛවෙ දුක්ඛං අරිය සච්චං........"(මහණෙනි ,දු:ඛාර්‍ය්‍ය සත්‍යය යනු කවරේද? මෙසේ ඇසුවහොත් පඤ්චූපදානස්ඛන්ධයපඤ්ච උපාපදානස්ඛන්ධය යයි පිළිතුරු දිය යුතුය. එනම්, රූප උපාදානස්කන්ධය, වේදනා උපාදානස්කන්ධය,සඤ්ඤා උපාදානස්කන්ධය, සංස්කාර උපාදානස්කන්ධය, විඤ්ඤාණ උපාදානස්කන්ධය යනාදියයි. මහණෙනි, මෙය දුකඛ ආර්‍ය්‍ය සත්‍යය යි කියනු ලැබේ.)
''
මෙහිදී දුක්ඛ සත්‍යය පස් වැදෑරුම් වේ.
 
*. '''ජරා දුක''' -පංච ඉන්ද්‍රියන් දිරාපත් වීම නිසා ඇති වන දුක
උදා- ඇස් නොපනොපෙනීම
කන් නොඇසීම
[[Image:දුක1.jpg|200px|right]]

සංස්කරණ

97

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/232882" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි