"ඉච්ඡාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

'ඉච්ඡාව යනු කැමැත්තයි. ඉච්ඡා-භංගත්වය යනු කැමැත...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි
('ඉච්ඡාව යනු කැමැත්තයි. ඉච්ඡා-භංගත්වය යනු කැමැත...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
(වෙනසක් නොමැත)

සංස්කරණ

97

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/230367" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි