"ඒකජ සමීකරණ පද්ධතිය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
යනු x,y,z විචල්‍යයන් තුන අඩංගු සමීකරණ තුනක පද්ධතියකි. ඒකජ පද්ධතියක විසදීම යනු විචල්‍යයන් වලට අංක පැවරීමයි. එම අංක සියලු සමීකරණ සමගාමීව තෘප්ත කළ යුතුය. ඉහත පද්ධතිය සඳහා එක් විසඳුමක්
 
:<math>\begin{alignat}{2}
[[ගොනුව:Math-equation-a2.JPG]]
x & = & 1 \\
y & = & -2 \\
z & = & -2
\end{alignat}</math>
 
වේ. මෙම අගයන් ඉහත සමීකරණ තුනම තෘප්ත කරයි.
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/223009" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි