"පරිශීලක සාකච්ඡාව:බිඟුවා" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

:I have emailed the stewards mailing list asking for more input on how to proceed, I will keep you guys up to date as soon as I can. <i><b>[[User:Snowolf|<font color = "darkmagenta">Snowolf</font>]] <sup><small>[[m:User:Snowolf|<font color = "darkmagenta">How can I help?</font>]]</small></sup></b></i> 21:32, 30 මැයි 2012 (යූටීසී)
::Any updates? --&nbsp;[[පරිශීලක:බිඟුවා|<span style="color:BLUE;"><b>බිඟුවා</b></span>]]&nbsp;[[User talk:බිඟුවා|<sup><span style="color:RED;">සාකච්ඡාව</span></sup>]] 03:30, 4 ජූලි 2012 (යූටීසී)
:::What update were you seeking? [[User:Billinghurst|Billinghurst]] ([[User talk:Billinghurst|talk]]) 16:10, 4 ජූලි 2012 (යූටීසී)

සංස්කරණ

44

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/216668" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි