"ඌනෝ" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

*නිල් පැහැති කාඩ් 19යි.
*කහ පැහැති කාඩ් 19යි.
*'''දෙකක් ගන්න(ඩ්‍රො-ටූ)''' යනුවෙන් සඳහන් වුනු කාඩ් 8යි. මෙම කාඩ් 8 ඉහත සඳහන් එක් වර්ණයකින් 2 බැගින් වේ.
*'''මග හරින්න(ස්කිප්)''' යනුවෙන් සඳහන් වුනු කාඩ් 8යි. මෙම කාඩ් 8 ඉහත සඳහන් එක් වර්ණයකින් 2 බැගින් වේ.
*'''ආපසු හැරෙන්න(රිවර්ස්)''' යනුවෙන් සඳහන් වුනු කාඩ් 8යි. මෙම කාඩ් 8 ඉහත සඳහන් එක් වර්ණයකින් 2 බැගින් වේ.
*'''වයිල්ඩ්''' යනුවෙන් සඳහන් වුනු කාඩ් 4යි.
*'''වයිල්ඩ් හතරක්''' යනුවෙන් සඳහන් වුනු කාඩ් 4යි.

සංස්කරණ

15,134

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/212145" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි