"උදවු:සංස්කරණය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

No edit summary
60 පේළිය:
Some pages are [[WP:PROT|protected from editing]]. These pages have a <tt>View source</tt> tab instead of an <tt>Edit</tt> tab. You can still edit these pages indirectly, by submitting an "[[Wikipedia:Edit requests|edit request]]" - an editor with the ability to edit the protected page will respond to your request. You can submit a request by clicking on the <tt>View source</tt> tab on that page and using the "Submit an edit request" link at the bottom right.
 
===මූලාශ්‍ර එක්කිරීම===
===Adding references===
මුලාශ්‍ර, නිවැරදි ආකෘතියෙන් යුතුව පහසුවෙන් හා ඉක්මනින් එක්කිරීම සඳහා [[Wikipedia:refToolbar 2.0|මෙවලමක්]] සංස්කරණ කවුළුවෙහි ඉහලින් දැකගත හැකිවේ. මෙමගින් [[PMID]] හෝ [[ISBN]] වැනි එක් දත්තයක් පමණක් ලබාදීමෙන් අනෙකුත් දත්තයන් ලබාගැනීමට හැකියාව පවතියි.
There is a [[Wikipedia:refToolbar 2.0|tool]] built into the top of the edit box that makes it easier to add and properly format references. The tool can use a single piece of data, such as the [[PMID]] or [[ISBN]], to fill in the rest of the details.
 
==Wiki markup==

සංස්කරණ

276

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/209718" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි