"අවකලනය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

:<math>\lim_{x \to \partial x} {\partial y\over \partial x} = {dy \over dx} = \lim_{x \to \partial x} {f (x + \partial x) - f(x) \over \partial x} = f(x)^- </math>
 
:<math> {\partial x} </math> ශුන්‍ය කරා එළඹෙන විට, :<math> {\partial x \over \partial y} </math> පරිමිත අගයක් කරා එළඹේ නම් y = f(x) ශ්‍රිතය x විශයෙන් අවකලනය කළ හැකි යැයි ද එම පරිමිත සීමාව, x විෂයෙන් y හි අවකලන සංගුණකය ලෙස ද හඳුන්වයි.
:<math> {/partial x} </math>
ශුන්‍ය කරා එළඹෙන විට,
:<math> {/partial x /over /partial y} </math>
පරිමිත අගයක් කරා එළඹේ නම් y = f(x) ශ්‍රිතය x විශයෙන් අවකලනය කළ හැකි යැයි ද එම පරිමිත සීමාව, x විෂයෙන් y හි අවකලන සංගුණකය ලෙස ද හඳුන්වයි.
 
[[Category:අවකලනය]]

සංස්කරණ

81

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/201666" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි