"බුරුන්ඩි" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
{{Infobox Country
|native_name = {{native name|rn|Republika y'u Burundi}}<br />{{native name|fr|République du Burundi}}
|conventional_long_name = Republic of Burundi
|common_name = Burundi
|image_flag = Flag of Burundi.svg
|image_coat = Coat of arms of Burundi.svg
|national_motto = <span style="line-height:1.33em;">''"Ubumwe, Ibikorwa, Iterambere"''{{Spaces|2}}<small>([[Kirundi]])</small><br />''"Unité, Travail, Progrès"''{{Spaces|2}}<small>([[French language|French]])<br />"Unity, Work, Progress"&nbsp;<sup>1</sup></small></span>
|image_map = Location Burundi AU Africa.svg
|map_caption = {{map caption|countryprefix=|location_color=dark blue|region=[[Africa]]|region_color=dark grey|subregion=the [[African Union]]|subregion_color=light blue|legend=Location Burundi AU Africa.svg}}
|national_anthem = ''[[Burundi bwacu]]<br/>(Our Burundi)''
|official_languages = [[Kirundi language|Kirundi]]<br>[[French language|French]]
|languages_type = [[Lingua franca|Vehicular languages]]
|languages = [[Kirundi language|Kirundi]], [[Swahili language|Swahili]]
|capital = [[Bujumbura]]
|latd=3 |latm=30 |latNS=S |longd=30 |longm=00 |longEW=E
|largest_city = capital
|demonym = Burundian
|ethnic_groups = Hutu (Bantu) 85%<br>Tutsi (Hamitic) 14%<br>Twa (Pygmy) 1%<br>Europeans 3,000<br>South Asians 2,000
|government_type = [[Republic]]
|leader_title1 = [[List of Presidents of Burundi|President]]
|leader_name1 = [[Pierre Nkurunziza]]
|leader_title2 = [[Vice President of Burundi|1<sup>st</sup> Vice President]]
|leader_name2 = Terence Sinunguruza
|leader_title3 = [[Vice President of Burundi|2<sup>nd</sup> Vice President]]
|leader_name3 = [[Gervais Rufyikiri]]
|sovereignty_type = [[Independence]]
|established_event1 = from [[Belgium]]
|established_date1 = July 1, 1962
|area_km2 = 27,834
|area_sq_mi = 10,745 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
|area_rank = 145th
|area_magnitude = 1 E10
|percent_water = 7.8
|population_estimate = 10,216,190<ref name="cia" />
|population_estimate_year = [[2011]]
|population_estimate_rank = 89th
|population_census = 8,053,574<ref>[http://www.presidence.bi/spip.php?article405 3rd general census (2008)]</ref>
|population_census_year = 2008
|population_density_km2 = 367.0
|population_density_sq_mi = 836.5 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
|population_density_rank = 45th
|GDP_PPP_year = 2010
|GDP_PPP = $3.397 billion<ref name=imf2>{{cite web|url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/weorept.aspx?sy=2008&ey=2011&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=618&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=&pr.x=62&pr.y=14 |title=Burundi|publisher=International Monetary Fund|accessdate=2011-04-21}}</ref>
|GDP_PPP_rank =
|GDP_PPP_per_capita = $410<ref name=imf2/>
|GDP_PPP_per_capita_rank =
|GDP_nominal = $1.489 billion<ref name=imf2/>
|GDP_nominal_rank =
|GDP_nominal_year = 2010
|GDP_nominal_per_capita = $180<ref name=imf2/>
|GDP_nominal_per_capita_rank =
|HDI_year = 2010
|HDI = {{increase}} 0.282
|HDI_rank = 166th
|HDI_category = <font color="#e0584e">low</font>
|Gini = 42.4<ref>{{cite web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2172.html|title=Distribution of family income – Gini index|work=The World Factbook|publisher=CIA|accessdate=2009-09-01}}</ref>
|Gini_year = 1998
|Gini_category = <span style="color:#fc0;">medium</span>
|FSI = 95.2 {{decrease}} 1.5
|FSI_year = 2007
|FSI_rank = 19th
|FSI_category = <font color="#FF0000">Alert</font>
|currency = [[Burundi franc]] (FBu)
|currency_code = BIF
|time_zone = [[Central Africa Time|CAT]]
|utc_offset = +2
|time_zone_DST = not observed
|utc_offset_DST = +2
|drives_on = right
|cctld = [[.bi]]
|calling_code = 257
|footnote1 = Before 1966, "Ganza Sabwa".
|footnote2 = Estimate is based on regression; other PPP figures are extrapolated from the latest International Comparison Program for benchmark estimates.
}}
 
[[Image:125px-Flag_of_Burundi.svg.png |frame|thumb|alt=tiny globe|'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;කොඩිය'''
{|
|'''ජාතික ගීය'''
|Burundi bwacu
|-
|'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;සිතියම'''
|-
|colspan="2" |[[ගොනුව:250px-LocationBurundi.svg.png]]
|-
|'''අගනුවර සහ විශාලම නගරය'''
|බුජම්බුරා
|-
|
|දකුණු අක්ෂාංශ 3°30′ නැගෙනහිර දේෂාංශ 30°00′
|-
|'''රාජ්‍ය භාෂාව'''
|කිරුන්ඩි, ප්‍රංශ
|-
|'''ආධාර භාෂාව'''
|ස්වාහිලි
|-
|'''රාජ්‍ය'''
|සමුහාණ්ඩුව
|-
|'''ජනාධිපති'''
|පේරි න්කුරුන්සයිසා
|-
|'''නිදහස'''
|බෙල්ජියම සිට
|-
|'''දිනය'''
|ජුලි 1, 1962
|-
|'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;වර්ග ප්‍රමාණය'''
|-
|'''එකතුව'''
|27,830 වර්ග කිලෝමීටර, 10,745 වර්ග සැතපුම්
|-
|'''ජලය (%)'''
|7.8%
|-
|'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ජනගහනය'''
|-
|'''2009 තක්සේරුව'''
|8,988,091
|-
|'''2008 ජන සංඛ්‍යාකය'''
|8,038”618
|-
|'''ඝනත්වය'''
|3230 වර්ග කිලෝමීටර, 8360 වර්ග සැතපුම්
|-
|'''දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) (PPP)'''
|2008 තක්සේරුව
|-
|'''එකතුව'''
|3,099 ඩොලර් බිලියන
|-
|'''සාමාන්‍ය'''
|389 ඩොලර්
|-
|'''දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) (සාමාන්‍ය)'''
|2008 තක්සේරුව
|-
|'''එකතුව'''
|1,097 ඩොලර් බිලියන
|-
|'''සාමාන්‍ය'''
|138 ඩොලර්
|-
|'''ගිනි (1998)'''
|42.4 (මධ්‍යය)
|-
|'''මානව සංවර්ධන දර්ශකය (HDI) (2007)'''
|0.394 (පහළ
|-
|'''මුදල්'''
|බුරුන්ඩි ෆ්‍රෑන්ක්
|-
|'''මං තීරුව'''
| දකුණ
|-
|'''අන්තර්ජාල TLD'''
|.bi
|-
|'''දුරකථන සංකේත'''
|257
|-
|'''1966 ට පෙර ගැන්සා සැබ්වා'''
|-
|}
]]
ටුආ, ට්‍රසී සහ නුටු ජනයා ශතවර්ෂ 5 කට පෙරත් බුරුන්ඩි රාජ්‍යය බිහිවූ පසුවත් එහි ජිවත් විය. ට්‍රන්සින් විසින් අවුරුදු 200 ක පමණ කාලයක් රාජධානියක් ලෙස බුරුමය පාලනය කර ඇත. 20 වැනි ශතවර්ෂය ආරම්භයේ දී ජර්මානුවන් හා බෙල්ජියම් ජාතිකයන් එම ප්‍රදේශය අත්පත් කරගත්හ. බුරුන්ඩි හා රුවන්ඩා ප්‍රදේශ රුවන්ඩා උරුන්ඩි යන නමින් යුරෝපානු ජනපද ලෙස පැවතිණි. දේශපාලන අස්ථාවරභාවයත් මෙම රාජ්‍යයේ පැවති අතර, එය මුසි හා හුමු ජන කොටස්වල සමාජ වෙනස්කම් වලට බලපෑවේය. එම තත්ත්වය 20 වැනි ශතවර්ෂයේ මැද භාගයේ ඇතිවූ සිවිල් යුද්ධයට හේතුවිය. වර්තමානයේ බුරුන්ඩි නියෝජිත ජනාධිපති ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමුහාණ්ඩුවක් වශයෙන් පාලනය වේ. 62% බුරුන්ඩි ජාතිකයන් රෝමානු කතෝලික වන අතර, 8% - 10% අතර ප්‍රතිශතයක් මුස්ලිම් වේ. ඉතිරිය විවිධ ඇදැහිලි හා වෙනත් ක්‍රිස්තු ආගම් අඳහයි.
 

සංස්කරණ

6,490

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/196792" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි