"අල්ලාහ්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
 
ආරාබි අක්ෂරවල වෙනම සංකේතයක් අල්ලාහ් වෙනුවෙන් වෙන් කර ඇත. විවිධ අරාබි අක්ෂර වර්ග අල්ලාහ් වෙනුවෙන් විශේෂ බැඳි අක්ෂර ලෙස වෙන් කර ඇත.
 
== අල්ලාහ් - වදනේ උත්තපත්තිය ==
 
අල්ලාහ් යන වදන ‘අල් ’ සහ ‘ඉයාහ් ’ නම් අරාබ් වදන් දෙක එක් වී සෑදුණකැයි සැලකේ. එහි අර්ථය වනුයේ ‘දෙවියන් ’ යන්නයි.
එමෙන්ම එය හීබා, ඇරමෙයින් වැනි යුදෙව් භාෂාවන්ගෙන් උපත ලැබුවක් යැයිද මතයක් පවතී. ඇරමෙයික් බසින් එන ‘අලාභ’ නම් වදන පසුව අල්ලාහ් යන්නට පරිවර්තනය වී යැයි සැලකේ.
 
 
== අල්ලාහ් - ඉස්ලාම් වරුන්ට පෙර වදනේ භාවිතය ==
 
ඉස්ලාම් වරුන්ට පෙරද අල්ලාහ් යන වදන භාවිතයට ගැනුණු අතර මක්කම තුළදී සර්වබලධාරී දෙවියන් සඳහා භාවිතා වුයේ එම වදනයි.
මක්කම වාසින් අල්ලාහ් දෙවියන්ට අමතරව එතුමන්ගේ පුතුන් සහ දියණියන්ද පිදුමට ලක් කළහ. අල් යුස්සා , මනාට් සහ අල්ලාට් එම දියණිවරුන් වුහ. එමෙන්ම ඔවුන් අල්ලාහ් යනු එකම දෙවියන් ලෙස නොසලකනු ලැබු අතර වෙනත් දෙව්වරුන් රැසක් ඔවුන් විසින් අදහනු ලැබීය.
 
==අල්ලාහ් - මුද්‍රණාක්ෂර විද්‍යාව සහ අබිජාද් සංඛ්‍යාංක ==
 
 
== අල්ලාහ් - ඉස්ලාම් වරුන්ට පෙර වදනේ භාවිතය ==
 
ඉස්ලාම් වරුන්ට පෙරද අල්ලාහ් යන වදන භාවිතයට ගැනුණු අතර මක්කම තුළදී සර්වබලධාරී දෙවියන් සඳහා භාවිතා වුයේ එම වදනයි.
මක්කම වාසින් අල්ලාහ් දෙවියන්ට අමතරව එතුමන්ගේ පුතුන් සහ දියණියන්ද පිදුමට ලක් කළහ. අල් යුස්සා , මනාට් සහ අල්ලාට් එම දියණිවරුන් වුහ. එමෙන්ම ඔවුන් අල්ලාහ් යනු එකම දෙවියන් ලෙස නොසලකනු ලැබු අතර වෙනත් දෙව්වරුන් රැසක් ඔවුන් විසින් අදහනු ලැබීය.
 
 

සංස්කරණ

174

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/194684" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි