"පරිසර විද්‍යාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
{{ infobox
<div class="thumb tright" style="background:#f9f9f9; border:1px solid #ccc; margin:0.5em;">
| title = පරිසර විද්‍යාව
| data1 =[[File:Vegetation-no-legend.PNG|250px]] <br>
| data2 = [[File:Blue_Linckia_Starfish.JPG|90px]] [[File:Male_lion_on_savanna.jpg|131px]]<br>
[[File:Hawk_eating_prey.jpg]]
| data3 =[[File:Hawk_eating_prey.jpg|120px]][[File:European_honey_bee_extracts_nectar.jpg|120px]]
<div| style="border: none; width:260px;"><divdata5 class="thumbcaption"> ලෝක ව්‍යාප්තව පරිසරවිද්‍යාව විද්‍යාත්මකව පුහුණුව ලබන ප්‍රදේශ (ඉහළින්), සාමුද්‍රික සහ භූගෝලීය වාසභූමි අධ්‍යයනය(මැද),විලෝපි සතුන් සහ පරාගණය (පහළ) .
}}
</div>
 
</div>
</div>
Ecology හෙවත් පරිසර විද්‍යාව ග්‍රික බසින් සම්භවය ලද වචනයකි.පරිසර විද්‍යාව යනු ජීවින් සහ පරිසරය අතර පවත්නා අන්තර් සම්බන්ධතාවයේ ව්‍යාප්තිය සහ සුලභතාවය පිළිබඳව විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයයි. ජිවි පරිසරයට භෞතික ගුණාංග වන හිරු එළිය, කාලගුණය, භූවිද්‍යාව ආදි අජීවි සාධක මෙන්ම පරිසරයේ ජිවත් වන වෙනත් ජිවින් යන සජීවි සාධකද අයත් වේ.

සංස්කරණ

1,560

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/190111" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි