"රාජකීය විද්‍යාලය, කොළඹ" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

!දක්වා
|-
|ජෝසෆ් H. මාෂ් (ජ්‍යෙෂ්ඨ), [[Master of Arts (postgraduate)|MA]] ([[University of Edinburgh|Edin]]) [[දේවගැතිතුමා]]
|<center>1835</center>
|<center>1838</center>
{|border="2" cellpadding="1" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|-bgcolor="#f7f7f7"
!නම
!Name
!සිට
!Entered Office
!දක්වා
!Departed Office
|-
|J.F. Haslamහැස්ලම්, [[Bachelor of Arts|BA]] ([[Cantab]])
|<center>1839</center>
|<center>1840</center>
|-
|[[The Reverend|Rev.]] [[Doctor (title)|Dr]] Barcroftබාක්‍රොෆ්ට් Boakeබෝක්, [[Bachelor of Arts|BA]] ([[University of Dublin|Dublin]]), [[Doctor of Divinity|DD]] ([[University of Dublin|Dublin]]) [[දේවගැතිතුමා]]
|<center>1842</center>
|<center>1870</center>
|-
| Georgeජෝජ් Toddටොඩ්, [[Bachelor of Arts|BA]] ([[Oxon]]), ISO
|<center>1871</center>
|<center>1878</center>
|-
|J.B. Cullකල්, [[Master of Arts (Oxbridge and Dublin)|MA]] ([[Oxon]])
|<center>1878</center>
|<center>1890</center>
|-
|J.H. Marshමාෂ් (Jnrකණිෂ්ට), [[Master of Arts (postgraduate)|MA]] ([[University of Edinburgh|Edin]])
|<center>1890</center>
|<center>1892</center>
|-
|[[John Harward|J.H. Harward]]හාවර්ඩ්, [[Master of Arts (Oxbridge and Dublin)|MA]] ([[Oxon]])
|<center>1892</center>
|<center>1902</center>
|-
|[[Charles Hartley (Educationist)|C. Hartley]]හාර්ට්ලි, [[Master of Arts (Oxbridge and Dublin)|MA]] ([[Cantab]])
|<center>1903</center>
|<center>1919</center>
|-
|[[Major (United Kingdom)|Majorමේජර්]] H.L. Reed, [[Military Cross|MC]], [[Bachelor of Arts|BA]] ([[Cantab]])
|<center>1920</center>
|<center>1932</center>
|-
|L.H.W. Sampsonසැම්සන්, [[Bachelor of Arts|BA]] ([[Oxon]]), [[FRGS]]
|<center>1932</center>
|<center>1938</center>
|-
|E.L. Bradbyබ්‍රැඩ්බි, [[Master of Arts (Oxbridge and Dublin)|MA]] ([[Oxon]])
|<center>1939</center>
|<center>1945</center>
|-
|[[J.C.A. Corea]]කොරෙයා, [[Master of Arts (postgraduate)|MA]] ([[University of London|Lond]]), [[Diploma of Education|DipEd]] ([[Cantab]])
|<center>1946</center>
|<center>1953</center>
|-
|[[Dudley de Silva|D.K.G. de Silva]]සිල්වා, [[BSc]] ([[University of London|Londලන්ඩන්]]), [[Diploma of Education|DipEd]] (Ceyලංකා)
|<center>1954</center>
|<center>1966</center>
|-
|[[Deshabanduදේශබන්ධු]] B.G. Premaratneප්‍රේමරත්න, [[Bachelor of Arts|BA]] ([[University of London|Londලන්ඩන්]]), [[Master of Arts (postgraduate)|MA]] (NY TTC)
|<center>1967</center>
|<center>1971</center>
|-
|D.G. Welikalaවැලිකල, [[BSc]] ([[University of London|Lond]])
|<center>1971</center>
|<center>1972</center>
|-
|D.J.N. Seneviratneසෙනෙවිරත්න, [[BSc]] ([[University of London|Londලන්ඩන්]]), [[Master of Arts (postgraduate)|MA]] ([[Columbia University|Colombiaකොලොම්බියා]]), F.G.TRD, Cert(History) ([[University of Ceylon|Ceyලංකා]])
|<center>1972</center>
|<center>1972</center>
|-
|L.D.H. Peirisපීරිස්, [[BSc]]([[University of London|Lond]]), [[Diploma of Education|DipEd]] ([[University of Ceylon|Ceyලංකා]])
|<center>1972</center>
|<center>1980</center>
|-
|C.T.M. Fernandoප්‍රනාන්දු, [[Bachelor of Arts|BA]] ([[University of London|Londලන්ඩන්]]), [[Certificate in Education|CertEd]] ([[University of Ceylon|Ceyලංකා]]), Cert Ed. Adm. ([[University of Edinburgh|Edin]])
|<center>1981</center>
|<center>1986</center>
|-
|B. Suriyaarachchiසූරියාරච්චි, [[Bachelor of Arts|BA]]([[University of Ceylon|Cey]]), [[Diploma of Education|DipEd]]
|<center>1986</center>
|<center>1994</center>
|-
|S.H. Kumarasingheකුමාරසිංහ, [[Bachelor of Arts|BA]] ([[University of Ceylon|Cey]]), [[Diploma of Education|DipEd]]
|<center>1994</center>
|<center>1997</center>
|-
|H.L.B. Gomesගෝමස්, [[Bachelor of Arts|BA]] ([[University of Peradeniya|Pera]]), [[Diploma of Education|DipEd]], Cert Ed. Mgt.
|<center>1997</center>
|<center>2003</center>
|-
|H.A.U. Upali Gunasekeraගුණසේකර, [[BSc]] ([[University of Peradeniya|Peraපේරාදෙණිය]]), [[Diploma of Education|DipEd]]
|<center>2003</center>
|<center>Toමේ dateදක්වා</center>
|-
|}
 
<!--
===ප්‍රධානාචාර්යවරු===
===විදුහල්පතිවරු===
==ශිෂ්‍ය නායකයින්==
==මතකයේ රැඳි සිසුන්==

සංස්කරණ

36

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/189830" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි