සුළු
No edit summary
සුළු (→‎Quick Links)
{{userbox
| border-c = {{{1|{{{border-c|{{{id-c|#999999}}}}}}}}}
| id = [[Image:Our_Community_Place_Sandbox.jpg|45px90px]]
| id-c = #dddddd
| id-fc = {{{id-fc|black}}}
| id-s = {{{510|{{{id-s|14}}}}}}
| info = <center><big><big>[[පරිශීලක:Shane44/sandbox|SAND BOX]]</big></big></center>
| info-c = #eeeeee
| info-fc = {{{info-fc|navy}}}
| info-s = {{{info-s|1218}}}
}}<noinclude>
[[Category:Wikipedia-related user templates|Flexible]]
</noinclude>
</div>
 
 
 
 
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/188092" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි