"සැකිල්ල:Anchor" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
(Synchronized with the new English Wikipedia version)
No edit summary
 
{{#if:{{{1|}}}|<span id="{{{1|}}}"></span>}}<!--
<!--
-->{{#if: {{{12|}}}|<span id="{{anchorencode:{{{12|}}}}}"></span>}}<!--
-->{{#if: {{{23|}}}|<span id="{{anchorencode:{{{23|}}}}}"></span>}}<!--
-->{{#if: {{{34|}}}|<span id="{{anchorencode:{{{34|}}}}}"></span>}}<!--
-->{{#if: {{{45|}}}|<span id="{{anchorencode:{{{45|}}}}}"></span>}}<!--
-->{{#if: {{{56|}}}|<span id="{{anchorencode:{{{56|}}}}}"></span>}}<!--
-->{{#if: {{{67|}}}|<span id="{{anchorencode:{{{67|}}}}}"></span>}}<!--
-->{{#if: {{{78|}}}|<span id="{{anchorencode:{{{78|}}}}}"></span>}}<!--
-->{{#if: {{{89|}}}|<span id="{{anchorencode:{{{89|}}}}}"></span>}}<!--
-->{{#if: {{{910|}}}|<span id="{{anchorencode:{{{910|}}}}}"></span>}}<!--
-->{{#if: {{{1011|}}}|<span idclass="{{anchorencodeerror">[[Template:{{{Anchor]] (or Anchors): too many anchors, maximum is 10|}}}}}">.</span>}}<!--noinclude>
-->{{#if: {{{11|}}}|<span class="error">[[Template:Anchor]] (or Anchors): too many anchors, maximum is 10.</span><!--
-->}} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }}<noinclude>
 
{{Documentation}}

සංස්කරණ

6,493

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/186062" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි