"සිංහල වර්ණ මාලාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
{{cleanup}}
'''නුතන සිංහල අක්ෂර මාලාව'''
ශුද්ධ සිංහල හෝඩියේ අක්ෂර 32 කි එහි මහප්‍රාණ අක්ෂර නැත . පාලි සංස්කෘතික අක්ෂර මාලාවෙන් එක් වු අක්ෂර සමග මිශ්‍ර සිංහල හොඩියේ අක්ෂර 54 කි .එහෙත් වර්තමානයේ භාවිතා වන සිංහල හෝඩියේ අක්ෂර 58 කි සඤ්ඤක අක්ෂර පහක් හා අලුත් අක්ෂරයක් වන ෆ අකුර අලුතෙන් එකතු වී ඇත.
සිංහල භාෂාවට දේශීය වශයෙන් නිෂ්පන්න වචන ද.තත්සම තද්භව වශයෙන් ද වචන එකතු වි තිබේ.
(අං ) ං බිංදුව (අනුස්වාරය)
(අඃ) ංං බිංදු දෙක (විසර්ගය)
 
http://www.sblog.lakpathy.com/?p=43[http://www.sblog.lakpathy.com/?p=43]
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/182161" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි