"උදවු:සංස්කරණය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු (උදවු:Editing යන්න උදවු:සංස්කරණය වෙත ගෙන යන ලදි: English to සිංහල)
<div class="messagebox" style="float: right; width: 150px; margin-left: 10px;">Note: You can use the [[Wikipedia:Sandbox|sandbox]] to experiment with page editing.</div>
 
==සංස්කරණය කිරීම==
==Editing==
Editing most Wikipedia pages is easy. Simply click on the "'''edit'''" tab at the top of a Wikipedia page (or on a [[Wikipedia: Section|section-edit link]]). This will bring you to a new page with a [[text box]] containing the editable text of the current page.
 
If you add information to a page, [[Wikipedia:Citing sources|please provide references]], as [[Wikipedia:Verifiability|unreferenced facts are subject to removal]].
 
===සාකච්ඡා පිටු===
===Talk (discussion) pages===
[[Wikipedia:Talk page|Talk page]]s are similar to articles in that they also have a "new section" tab to start a new section or edit the whole page.
 
===සුළු සංස්කරණ===
===Minor edits===
{{further|[[Help:Minor edit]]}}
A check to the "minor edit" box signifies that only superficial differences exist between the version with your edit and the previous version: typo corrections, formatting and presentational changes, rearranging of text without modifying content, etc. A ''minor edit'' is a version that the editor believes requires no review and could never be the subject of a dispute. The "minor edit" option is one of several [[Wikipedia:Why create an account?#New editing options|options]] available only to [[Help:Logging in|registered users]].
 
===ප්‍රධාන සංස්කරණ===
===Major edits===
{{see|Wikipedia:Editing policy#Talking and editing}}
 

සංස්කරණ

15,134

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/180237" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි