"ලැට්වියාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
| established_date2 = January 26, 1921
| established_event3 = [[Soviet occupation of Latvia in 1940|රුසියානු අධිවාසය]]
| established_date3 = Augustඅගෝස්තු 5, 1940
| established_event4 = [[Occupation of Latvia by Nazi Germany|නාසි ජර්මන් අධිවාසය]]
| established_date4 = Julyජුලි 10, 1941
| established_event5 = [[Occupation of Latvia by Soviet Union 1944–1945|රුසියානු අධිවාසය]]
| established_date5 = 1944
| established_event6 = [[Declaration On the Restoration of Independence of the Republic of Latvia|නිවේදනය කල දිනය]]
| established_date6 = Mayමැයි 4, 1990
| established_event7 = [[Latvian SSR#1980s-1991|ප්‍රතිසංස්ථානය කල දිනය]]
| established_date7 = Augustඅගෝස්තු 21, 1991<ref name="FINemb" />
| HDI = {{increase}} 0.769<ref name="HDI">{{cite web|url=http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Table1.pdf|title=Human Development Report 2010|year=2010|publisher=United Nations|accessdate=5 November 2010}}</ref>
| HDI_rank = 48th
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/177462" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි