"‍දේශගුණික විපර්යාස" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

 
==ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ==
*නොර්බට්,ඇන්ටනි ඵස්.'ගෝලීය උණුසුම්වීම සහ දේශගුණික විපර්යාසවලට හේතු සහ බලපෑම්"[[,ආර්තථික විමසුම,]]"වෙළුම 4,පර්යේෂණ ‍දෙපාර්තුමේන්තුව මහජන බැංකුව,කොළඔ 02,2008 ජුනි/ජුලී,5-9පිටු.
*ජයතිලක,අනුර"[[ගෝලීය උණුසුයෙන් සිදුවන දේශගුණික විපර්යාස",ආර්ථික විමසුම]],වෙළුම 34,පර්යේෂණ දේපාර්තුමේන්තුව,කොළඹ 02,2008 ජුනි/ජුලී 10-16 පිටු.
 
*හෙට්ටි ආරච්චි,ජනක."( ලෝක පරිසර අර්බුද)",ඵස් ගොඩගේ ප්‍රකාශන,කොළඹ 10,1999.
ජයතිලක,අනුර"[[ගෝලීය උණුසුයෙන් සිදුවන දේශගුණික විපර්යාස",ආර්ථික විමසුම]],වෙළුම 34,පර්යේෂණ දේපාර්තුමේන්තුව,කොළඹ 02,2008 ජුනි/ජුලී 10-16 පිටු.
*ජයසිංහ,සරත්.[["(මිනිසාට රිදවන ‍දේශගුණික වෙනස්වීම් මිහිතලය උණුසුම්වීමේ ප්‍රතිඵලයක්)"[[මිහිමඩළ]] මිහිසර ප්‍රකාශකයෝ,අතුරුගිරිය,2 කාණ්ඩය,2006 ජන/පෙබ.
 
*විමලරත්න,උපුල් ෂෙල්ටන් කුමාර.[["හරිතාගාර ආචරණය සහ පාරිසරික වෙනස්වීම්",භෞම විද්‍යා,]] 4 වන කලාපය,කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ භූගෝල විද්‍යා සංගමයේ ප්‍රකාශනයක්.
හෙට්ටි ආරච්චි,ජනක."( ලෝක පරිසර අර්බුද)",ඵස් ගොඩගේ ප්‍රකාශන,කොළඹ 10,1999.
 
ජයසිංහ,සරත්.[["(මිනිසාට රිදවන ‍දේශගුණික වෙනස්වීම් මිහිතලය උණුසුම්වීමේ ප්‍රතිඵලයක්)"[[මිහිමඩළ]] මිහිසර ප්‍රකාශකයෝ,අතුරුගිරිය,2 කාණ්ඩය,2006 ජන/පෙබ.
 
විමලරත්න,උපුල් ෂෙල්ටන් කුමාර.[["හරිතාගාර ආචරණය සහ පාරිසරික වෙනස්වීම්",භෞම විද්‍යා,]] 4 වන කලාපය,කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ භූගෝල විද්‍යා සංගමයේ ප්‍රකාශනයක්.
 
===අන්තර්ජාලය===

සංස්කරණ

15,134

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/175587" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි