"ප්‍රමිතිකරණය සඳහා වූ අන්තර්ජාතික සංවිධානය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
{{Infobox organization
|name = Internationalප්‍රමිතිකරණය Organizationසඳහා forවූ Standardizationඅන්තර්ජාතික සංවිධානය<br />Organisation internationale de normalisation<br />Международная организация по стандартизации <ref name="general_vocabulary">The 3 official full names of ISO can be found at the beginning of the foreword sections of the PDF document: [http://www.iso.org/iso/iso_iec_guide_2_2004.pdf ISO/IEC Guide 2:2004 Standardization and related activities — General vocabulary]</ref>
|image = ISO english logo.svg
|image_border =
|location =
|region_served =
|membership = 162 members<ref name=About_ISO>
{{cite web
|title=About ISO
|publisher=ISO
|url=http://www.iso.org/iso/about.htm
|accessdate=2011-05-16}}</ref>
|language = [[English language|English]], [[French language|French]] and [[Russian language|Russian]]
|leader_title = <!--(position title for the leader of the org)-->
}}
 
The '''Internationalප්‍රමිතිකරණය සඳහා Organizationවූ forඅන්තර්ජාතික Standardizationසංවිධානය''' ({{lang-fr|'''Organisation internationale de normalisation'''}}, {{lang-rus|Международная организация по стандартизации|r=Mezhdunarodnaya organizaciya po standartizacii}}),<ref name="general_vocabulary" /> widely known as '''ISO''' ලෙසද හඳුන්වනු ලබන, is an [[international standard]]-setting body composed of representatives from various national [[standards organizations]]. Founded on February 23, 1947, the organization promulgates worldwide proprietary, industrial and commercial [[International standard|standards]]. It has its headquarters in [[Geneva]], [[Switzerland]].<ref name=About_ISO/>
 
[[af:ISO]]

සංස්කරණ

6,481

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/170179" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි