"ඇල්කඩුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

'මාතලේ සිට කිලෝ මීටර 13 ක් දුරින් ඇල්කඩුව පිහිටා ඇ...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි
('මාතලේ සිට කිලෝ මීටර 13 ක් දුරින් ඇල්කඩුව පිහිටා ඇ...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
(වෙනසක් නොමැත)

සංස්කරණ

36

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/169943" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි