"විධායකය (ආණ්ඩුව)" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
දේශපාලන විද්‍යාවේ හා ව්‍යවස්ථාදායක නීතියේදී රජයක විධායකය යනු රාජ්‍යයේ එදිනෙදා කළමනාකරණය භාරව සිටින අංශයයි. බොහෝ රට වල රටවල මෙය ‘රජය‘ වශයෙන් හැඳින්වුවද ජාත්‍යන්තර තලය තුල තුළ මෙසේ භාවිතය ගැටලු සහගතය. විධායකය තුළ රජයේ ප්‍රධානියා සිටින අතර ඔහු විධායකයේද ප්‍රධානියාය. බලතල බෙදීමේ න්‍යායයන්‍යාය යටතේ විධායකයට නීති සකස්කිරීමේ හෝ විවරණය කරීමේ බලයක් නැත. ඔහුගේ කාර්යය වනුයේ නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමයි. එහෙත් භාවිතයේ දී මෙම වෙන් කිරීම මෙසේ සිදුවන්නේ කලාතුරකිනි. ජනාධිපති ක්‍රමයේ දී ජනාධිපති වරනයටජනාධිපතිවරයා රජයේ සහ රාඡ්‍යයේරාජ්‍යයේ ප්‍රධානියාවේ. පාර්ලිමෙින්තුපාර්ලිමේන්තු ක්‍රමයේ දී රජයේ ප්‍රධානියා අගමැතිවරයා වන අතර ඔහු හා පාලක පක්ෂයේ ප්‍රධානියාය. ප්‍රංශයේ විධායක බල තල ජනපති හා අගමැති අතර බෙදී ඇත. මෙම ක්‍රමයේක්‍රමය බොහෝ ප්‍රංශයේ යටත් විජිතවල ද යොදාගැනේ. ස්විටසර්ලන්තයේස්විස්ටර්ලන්තයේ සහ බොස්නියා -හර්සගොවිනා වල රජයේ සහ රාජ්‍යේරාජ්‍යයේ ප්‍රධනියාප්‍රධානියා මැතිවරණ විද්‍යාල හරහා පත් කෙරේ. රජයේ ප්‍රධානියාගේ සහයට ඇමතිවරුන් ද පත්කෙරෙන අතර ඔවුන්ට විශේෂිත ක්ෂත්‍රක්ෂේත්‍ර සඳහා බල තල පවරා තිබෙිතිබේ. (උ.දා. - සෞඛ්‍යය අධ්‍්‍යාපනයඅධ්‍යාපනය) රාජ්‍්‍යරාජ්‍ය සේවකයන් සහ සවිල් සේවකයන් ද රජයේ ප්‍රධානායාටප්‍රධානියාට සහය සඳහා යෙදවේයොදාගනියි .
{{පිටපත සංස්කරණය}}
{{මාතෘකාව සංස්කරණය}}
 
{{අනාථ ලිපිය}}
== සටහන් ==
 
[[ප්‍රවර්ගය:දේශපාලන විද්‍යාව]]
{{ප්‍රවර්ගකරණය අවැසි ලිපි}}
{|
 
 
{{සිංහල සංකල්පය}}
|-
දේශපාලන විද්‍යාවේ හා ව්‍යවස්ථාදායක නීතියේදී රජයක විධායකය යනු රාජ්‍යයේ එදිනෙදා කළමනාකරණය භාරව සිටින අංශයයි. බොහෝ රට වල මෙය ‘රජය‘ වශයෙන් හැඳින්වුවද ජාත්‍යන්තර තලය තුල මෙසේ භාවිතය ගැටලු සහගතය. විධායකය තුළ රජයේ ප්‍රධානියා සිටින අතර ඔහු විධායකයේද ප්‍රධානියාය. බලතල බෙදීමේ න්‍යායය යටතේ විධායකයට නීති සකස්කිරීමේ හෝ විවරණය කරීමේ බලයක් නැත. ඔහුගේ කාර්යය වනුයේ නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමයි. එහෙත් භාවිතයේ දී මෙම වෙන් කිරීම මෙසේ සිදුවන්නේ කලාතුරකිනි. ජනාධිපති ක්‍රමයේ දී ජනාධිපති වරනයට රජයේ සහ රාඡ්‍යයේ ප්‍රධානියාවේ. පාර්ලිමෙින්තු ක්‍රමයේ දී රජයේ ප්‍රධානියා අගමැතිවරයා වන අතර ඔහු හා පාලක පක්ෂයේ ප්‍රධානියාය. ප්‍රංශයේ විධායක බල තල ජනපති හා අගමැති අතර මෙම ක්‍රමයේ බොහෝ ප්‍රංශයේ යටත් විජිතවල ද යොදාගැනේ. ස්විටසර්ලන්තයේ සහ බොස්නියා -හර්සගොවිනා වල රජයේ සහ රාජ්‍යේ ප්‍රධනියා මැතිවරණ විද්‍යාල හරහා පත් කෙරේ. රජයේ ප්‍රධානියාගේ සහයට ඇමතිවරුන් ද පත්කෙරෙන අතර ඔවුන්ට විශේෂිත ක්ෂත්‍ර සඳහා බල තල පවරා තිබෙි. (උ.දා. - සෞඛ්‍යය අධ්‍්‍යාපනය) රාජ්‍්‍ය සේවකයන් සහ සවිල් සේවකයන් ද රජයේ ප්‍රධානායාට සහය සඳහා යෙදවේ.
 
 
| [http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_(government) Executive (government)]
|}

සංස්කරණ

737

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/169528" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි