"ලතින් ඇමරිකානු නර්තනයන්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
[[Image: MIT_2006_Latin_Intermediate.jpg |thumb|alt=tiny globe|2006 MIT බෝල් රූම් නර්තන තරඟයක දී ලතින් නර්තන ඉදිරිපත් කිරීම]]
මුල් නර්තනයේ උත්පත්තිය ලතින් ඇමරිකාව වේ. මේවා නාඩා, රෑම්බා,සම්බා, සල්සා, බැමිබෝ, මෙරින්ගුයි, බඩාටා,තුම්බියා භා බොලේරෝ වේ. සමහර නර්තන උපදේශණයන් තැන්ගෝ හා අජන්ටයන් ටැන්ගෝ ද මෙම ලැයිස්තුවට ඇතුලත් කර ඇත. මේවා අනෙකුත් නර්තන ශෛලින්ගෙන් වෙනස් වේ. ආජන්ටිනාව තුළ චනාරේරා, ගමෝ, එසතොන්ඩිඩෝ සහ සම්බා අතර ටැන්ගෝ ජන නැටුම සේ නොසලකයි. බොහෝ බොල්සියානු ජන නැටුම් වන මොරෙන්ඩා තුළවාඩා, ලමරාඩා.තැපරෙල්ස් සහ මෑතක නීර්මාණය වු ටින්තු ද වෙයි. කොලොම්බියාව තුළ වඩා ප්‍රචලිත නර්තනයකි,තුම්බියා මෙය ආජන්ටයින් තුම්බියා ලෙස වරදවා නොගත යුතුයි. මෙය පැවත එන්නේ නැරඹියන් රෙගේ හා ස්තා යන නර්තනයන් ගෙනි.
 
මුල් නර්තනයේ උත්පත්තිය ලතින් ඇමරිකාව වේ. මේවා නාඩාචා චා, රෑම්බා, සම්බා, සල්සා, බැමිබෝමැම්බෝ, මෙරින්ගුයි, බඩාටාබචාටා,තුම්බියා භාහා බොලේරෝ වේ. සමහර නර්තන උපදේශණයන්උපදේශනයන් තැන්ගෝටැන්ගෝ හා අජන්ටයන්ආජන්ටයන් ටැන්ගෝ ද මෙම ලැයිස්තුවට ඇතුලත් කර ඇත. මේවා අනෙකුත් නර්තන ශෛලින්ගෙන්ශෛලීන්ගෙන් වෙනස් වේ. ආජන්ටිනාව තුළ චනාරේරා, ගමෝගටෝ, එසතොන්ඩිඩෝ සහ සම්බා අතරනර්තනයන් අතරින් ටැන්ගෝ ජන නැටුමනැටුමක් සේ නොසලකයි. බොහෝ බොල්සියානුබොල්වියානු ජන නැටුම් වන මොරෙන්ඩා, තුළවාඩා, ලමරාඩා., තැපරෙල්ස් සහ මෑතක දී නීර්මාණය වු ටින්තු ද වෙයි. කොලොම්බියාව තුළ වඩා ප්‍රචලිත නර්තනයකි, තුම්බියා, මෙය ආජන්ටයින් තුම්බියා ලෙස වරදවා නොගත යුතුයි. මෙය පැවත එන්නේ නැරඹියන්කැරබියන් රෙගේ හා ස්තා යන නර්තනයන් ගෙනි.
 
== සටහන් ==
 
 
{|
 
 
|-
 
|[http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_dance#Dances_from_Latin_America Latin dance - Dances from Latin America Latin dance]
|-
 
|}

සංස්කරණ

737

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/168256" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි