"විශ්වවිද්‍යාල සිංහල උපභාෂාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

 
පුද්ගලයින් හැදින්වීම
විශ්ව විද්‍යාලයන්පුද්ගලයින් තුලහැඳින්වීමට පුද්ගලයින්විශ්ව හැඳින්වීමටදවිද්‍යාලයන්හි උප භාෂාව තුල වචනපොදුවේ ව්‍යවහාර වේවන වචන.
 
* උප කුලපති - වීසි කාරයා, වී සී මහප්පා
සහජ දක්‍ෂතා මත විභාග පාස් වන්නේ මීටරය සහිත පුද්ගලයෝය.
කටපාඩම් කර විභාග සමත් වන්නේ "මෝටරය" මගිනි. විභාගය අසමත් වීම ඇණ ගැනීම යි. එවිට රිපීට් වීමට සිදුවේ. එනම් ඊ ළඟ වසරේ නැවත ලිවීමට සිදු වේ.
තවත් ආකාරයක ඇණ ගැනීමක් ඇත එනම් පෙම්වතා හෝ පෙම්වතිය තමා අතහැරීම යි.
 
 
==දේශපාලනය සම්බන්‍ධ උප භාෂාව==
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/165373" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි