"චාලට්ස් වෙබ්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
{{Infobox Book
{{Translation}}
| name = Charlotte's Web
| image = [[File:CharlotteWeb.png|200px|]]
| image_caption = Book cover
| author = [[E. B. White]]
| illustrator = [[Garth Williams]]
| country = [[United States]]
| language = English
| genre = [[Children's literature|Children's]]
| publisher = [[HarperCollins]]
| release_date = [[1952 in literature|1952]]
| pages = 192 pp
}}
'''''චාලට්ස් වෙබ්''''' is an award-winning [[children's literature|children's novel]] by acclaimed American author [[ඊ. බී. වයිට්]], about a pig named Wilbur who is saved from being [[Animal slaughter|slaughtered]] by an intelligent spider named Charlotte. The book was first published in 1952, with illustrations by [[Garth Williams]].
 

සංස්කරණ

6,481

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/165338" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි