"ඩොමිනිකානු සමුහාණ්ඩුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
[[Image:125px-Flag_of_the_Dominican_Republic.svg.png|frame|thumb|alt=tiny globe|'''             කොඩිය'''
ඩොමිනිකානු සමුහාණ්ඩුව
{|
පින්තූරය - කොඩිය
|'''ආදර්ශ පාඨය''' - "දේවියන්, උපන් භූමිය, නිදහස "
|"දේවියන්, උපන් භූමිය, නිදහස"
අගනුවර සහ විශාලම නගරය - සැන්ටො ඩොමින්ගෝ - 19000' N 70040' W
|-
රාජ්‍ය භාෂාවන් -ස්පාඤඤ
|'''              සිතියම'''
ජාතීන් - 73% මල්ටිරකියල්, 16% සුදු, 11 % කළු (1)
|-
 
|colspan="2" |[[ගොනුව:250px-Dominican_Republic_(orthographic_projection).svg.png]]
රාජ්‍යය - ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමහුආණ්ඩුව (1) හෝ නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදි (2)
|-
ජනාධිපති - ලියනල් හරි නැන්ඩස්
|'''අගනුවර සහ විශාලම නගරය'''
උප ජනාධිපති - රෆයල් ඇල්බර් කුඅර්කියු
|සැන්ටො ඩොමින්ගෝ - 19000' N 70040' W
නිදහස - ස්පාඤඤ සිට
|-
දිනය - ‍1දෙසැම්බර් 1921 (2)
|
දිනය - හයිට් සිට පෙබරවාරි 27, 1844 (2)
|උතුරු අක්ෂාංශ 19° 00' බටහිර දේශාංශ 70° 40'
වර්ග ප්‍රමාණය - එකතුව 48,442 Km2 (130 th)
|-
18,704 sqmi
|'''රාජ්‍ය භාෂාව'''
ජලය (%) - 0.7(1)
|ස්පාඤ්ඤ
ජනගහනණය - 2009 තක්සේරැව - 10,090,000(3) (80th)
|-
2002 ජන සංඛ්‍යාකය - 8,562,541 (4)
|'''ජාතීන්'''
ඝනත්වය - 208.2/Km2(95th)
|73% මල්ටිරකියල්, 16% සුදු, 11 % කළු
539.4/sq mi
|-
GDp (PPP) - 2009 තක්සේරැව
|'''රාජ්‍යය'''
එකතුව - $ 78.314 - බිලියන බිලියන(5)
|ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමුහාණ්ඩුව හෝ නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදි
සාමාන්‍ය - $ 8,672 (5)
|-
GDP (සාමාන්‍ය) - 2009 තක්සේරැව
|'''ජනාධිපති'''
එකතුව -$ 44.716- බිලියන (5)
|ලියනල් හරි නැන්ඩස්
සාමාන්‍ය - $ 4,952 (5)
|-
ගිනි (2005) - 49.9 (1) (ඉහළ)
|'''උප ජනාධිපති'''
HDI (2007) - 0.777(6) (මධ්‍යය) (90th)
|රෆයල් ඇල්බර් කුඅර්කියු
මුදල් - පොසෝ (2) GDP
|-
කාල මණ්ලය - ආන්ලාන්තික් (VTC -4)(1)
|'''නිදහස'''
මං තීරැව - දකුණ
|ස්පාඤ්ඤ සිට
අන්තර්ජාල - TLD - do(1)
|-
දුරකථ සංකේතය - + 1-809,+1-829,+1.849
|'''1966 දිනය '''
ඩොමිනියානු සමුහාණ්ඩුව හිස්පැන්නියෝලා දුපත මත පිහිටි රාජ්‍යයනි. එය කැරිබියන් ප්‍රදේශයේ ඇන්ටිල්ස් දුපත සමුහයේ කොටසකි. බහටිර කොටස් තුනක් හයිට් රා්‍යය විසින් අත්කරගෙන සිටින අතර හයිපැන්සි යෝලා රටවල් දෙකක් අතර බෙදීයන කැරිබියානු දුපත් වලින් 2 ක් එකකි. වර්ග ප්‍රමාණයට හා ජනගහනය අතින් ඩොමිනිකන් සමුහාණ්ඩුව නැරබියානු රාජ්‍යයන්ගෙන් 2 වන විශාලතම එකයි. (කියුබාවට පසු) එය වර්ග කි.මි. 48,442 (වර්ග සැතැප්ම 18,704) හා ජනගහනය මිලියන 10 කි.
|දෙසැම්බර් 1921
|-
|'''දිනය'''
|හයිට් සිට පෙබරවාරි 27, 1844
|-
|'''         වර්ග ප්‍රමාණය'''
|-
|'''එකතුව'''
|වර්ග කිලෝමීටර 48,442 (47 th)
|-
|
|වර්ග සැතපුම් 18,704
|-
|'''ජලය (%)'''
|0.7
|-
|'''            ජනගහනය'''
|-
|'''2009 තක්සේරු ජනගහනය'''
|10,090,000
|-
|''' 2002 ජන සංඛ්‍යාකය'''
|8,562,541
|-
|'''ඝනත්වය'''
|වර්ග කිලෝමීටර 208.2
|-
|
|වර්ග සැතපුම් 539.4
|-
|'''දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය '''
|2009 තක්සේරුව
 
|-
7 වන ශතවර්ෂයේ ටයිනෝස්වරැනක්ගෙන් වාසිස්ථානය වු මෙය 1492 ක්‍රිස්ටෝසර් කොලොම්බස් ඩොවිනක්න සහුහාණ්ඩුවල ලගා වීමෙන් පසු ඇමරිකන් තුල පළමු මුලික යුරෝපයානු වාසස්ථානය විය. රටෙහි අගනුවර වන සැන්ටේ ඩොමින්ගෝ සහ නව ලෝකයේ ස්පාඥඤයේ පලමු අග නුවර ද වන්නේද වන්නේය. සැන්ටෝ ඩොමින්යෝ හි ඇති වෙනත් ඇමරිකාස් කුල ඇති පලමු දේ වන්නේ, පලමු විශ්වවිද්‍යාල, දේවස්ථානය, මාලිගාව හා පසුව සදහන් කර දෙන පිහිටියේ ක්ලුඩැඩි ජනාවාසයේ වන අතර එය යුනෙස්කෝ ලෝක උරැම ස්ථානයකි.
|'''එකතුව'''
|ඩොලර් බිලියන 78.314
|-
|'''සාමාන්‍ය'''
|ඩොලර් 8,672
|-
|'''දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය (සාමාන්‍ය)'''
|2009 තක්සේරුව
|-
|'''එකතුව'''
|ඩොලර් බිලියන 44.716
|-
|'''සාමාන්‍ය'''
|ඩොලර් 4,952
|-
|'''ගිනි (2005)'''
|49.9 (ඉහළ)
|-
|'''මානව සංවර්ධන දර්ශකය (2007)'''
|0.777(6) (මධ්‍යය)
|-
|'''මුදල්'''
|පොසෝ GDP
|-
|'''මං තීරුව'''
|දකුණ
|-
|'''අන්තර්ජාල TLD'''
|.do
|-
|'''දුරකථන සංකේත'''
| + 1-809,+1-829,+1.849
|}
]]
ඩොමිනියානු සමුහාණ්ඩුව හිස්පැන්නියෝලා දුපත මත පිහිටි රාජ්‍යයකි. එය කැරිබියන් ප්‍රදේශයේ ඇන්ටිල්ස් දුපත් සමුහයේ කොටසකි. බටහිර කොටස් තුනක් හයිට් රාජ්‍යය විසින් අත්පත් කරගෙන සිටින අතර හයිපැන්සියෝලා රටවල් දෙකක් අතර බෙදී යන කැරිබියානු දුපත් වලින් 2 න් එකකි. වර්ග ප්‍රමාණය හා ජනගහනය අතින් ඩොමිනිකන් සමුහාණ්ඩුව කැරබියානු රාජ්‍යයන්අතර පිහිටි රාජ්‍ය අතරින් විශාලතම රටයි(කියුබාවට පසු). එය වර්ග කි.මි. 48,442 (වර්ග සැතැප්ම 18,704) හා ජනගහනය මිලියන 10 කි.
 
7 වැනි ශතවර්ෂයේ ටයිනෝස්වරුන්ගෙන් වාසස්ථානය වු මෙය 1492 ක්‍රිස්ටෝපර් කොලොම්බස් ඩොමිනියානු සමුහාණ්ඩුවට ලඟා වීමෙන් පසු ඇමරිකාව තුළ වු පළමු මුලික යුරෝපියානු වාසස්ථානය ද විය. රටෙහි අගනුවර වන සැන්ටේ ඩොමින්ගෝ සහ නව ලෝකයේ ස්පාඤ්ඤයේ පළමු අගනුවර ද වන්නේය. සැන්ටෝ ඩොමින්යෝ හි ඇති පළමු විශ්වවිද්‍යාලයද, දේවස්ථානය, මාලිගාව හා පසුව සඳහන් කරන පරිදි ක්ලුඩැඩි ජනාවාස ප්‍රදේශයද ඓතිහාසික වටිනාකමකින් යුත් වන අතර එම ස්ථාන යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම ස්ථාන ලෙස හැඳින්වේ.

සංස්කරණ

167

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/163264" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි