"ඇල්බේනියාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
[[Image:125px-Flag_of_Albania.svg.png|frame|thumb|alt=tiny globe|'''             කොඩිය'''
ඇල්මේනියා
{|
ඇල්මේනියා සමූහාණ්ඩුව
|'''ජාතික ගීය'''
පිංතූරය - කොඩිය හා පලිහ
|හිම්නි ෆැලැමුරිට්
ආදර්ශ පාඨය - ඇල්බේනියන්ගේ විශ්වාසය ඇල්මේනුවාදයයි. (ජාතික)
|-
ඇල්මේනියාව, ඔබ මාහට ගෞරවය ලබාදෙයි. ඔබ මා හට ඇල්බේනියන් නාමය ලබාදේ
|'''ආදර්ශ පාඨය '''
ජාතික ගීය - හිම්නි ෆැලැමුරිට්
|ඇල්බේනියන්ගේ විශ්වාසය ඇල්මේනුවාදයයි. (ජාතික) ඇල්බේනියාව, ඔබ මාහට ගෞරවය ලබාදෙයි. ඔබ මා හට ඇල්බේනියන් නාමය ලබාදේ
පිංතූරය - ඇල්මේනියාවේ පිහිටීම (තොල) යුරෝපියානු මහාද්වීපයේ
|'''ඇල්බේනියාවේ පිහිටීම (තොල) යුරෝපියානු මහාද්වීපයේ '''
අගනුවර - ටිරානා -
|-
රාජ්‍ය භාෂාවන් - ඇල්බේනියන්
|colspan="2" |[[ගොනුව:250px-Europe-Albania.svg.png]]
රාජ්‍යය - පාර්ලිමේන්තු සමූහාණ්ඩුව
|-
ජනාධිපති - බමියර් ටෝපි
|'''අගනුවර සහ විශාලම නගරය'''
අගමැති - සාලි බෙරීෂා
|ටිරානා
සැකසුම
|-
නිදහස - නොවැම්බර් 28, 1912 (ඔටෝමන් රාජධානියෙන්)
|'''රාජ්‍ය භාෂාව'''
වර්තමාන ව්‍යවස්ථාව - නොවැම්බර් 28, 1998
|ඇල්බේනියන්
වර්ග ප්‍රමාණය
|-
එකතුව - වර්ග කි.මී. 28,748, වර්ග හැතැප්ම 11,100
|'''රාජ්‍යය'''
ජලය - 4.7%
|පාර්ලිමේන්තු සමූහාණ්ඩුව
ජනගහනය
|-
2009 ඇස්තමේන්තුව - 36394543(2)
|'''ජනාධිපති'''
ඝනත්වය - 126.6/Km2 , 327.8 / 5q. mi
|බමියර් ටෝපි
GDP (ppp) - 2008 ඇස්තමේන්තුව
|-
එකතුව - $ 11.864 බිලියන
|'''අගමැති'''
ඒක පුද්ගල - $ 6897
|සාලි බෙරීෂා
GDP (නාමික) - 2008 ඇස්තමේන්තුව
|-
එකතුව - $ 12,964 billion
|'''නිදහස'''
ඒක පුද්ගල - $ 4089
|-
ගිනි (2005) - 26.7 (අඩු)
|'''ඔටෝමන් රාජධානියෙන් '''
HDI (2007) - 0.818 (වැඩි)
|නොවැම්බර් 28, 1912
විනිමය - ලෙත් (සමස්ත)
|-
කාල පරාසය - CET (UTC+01)
|'''වර්තමාන ව්‍යවස්ථාව'''
පැදවීම - දකුණෙන්
|නොවැම්බර් 28, 1998
අන්තර්ජාලය -
|-
දුරකථන සංකේතය - 355
|'''         වර්ග ප්‍රමාණය'''
ඇල්බේනියාව දකුණු දිග යුරෝපයේ පිහිටි රටකි. එහි මායිම් මොන්ටෙනෙක් රෝ වයඹ, කෙ‍ාසෝවෝ ඊශාන, මෙසඩෝනියා සමූහාණ්ඩුව නැගෙනහිර, ග්‍රීසිය දකුණ හා ගිනිකොණ දෙසට විහිදී ඇත. එහි බටහිර ඇඩ්‍රියටික් මුහුදට වෙරල තීරයක් ඇති අතර නිරිත ලෝනියෙන් මුහුදට සීමාවේ. එය ඉතාලියේ සිට කි.මී. 72ට වඩා අඩු අතර ඔරන්ටෝ සමුද්‍ර සන්ධිය හරහා ඇඩ්‍රියටික් මුහුද, ලෝනියන් මුහුදට යා කරයි. ඇල්බේනියාව එක්සත්ජාතීන්ගේ, නේටෝ, ආරක්ෂාව සහ සහයෝගීතා යුරෝපානු සංවිධානය, යුරෝපානු මණ්ඩලය, ලෝක වෙළද සංගමය, ඉස්ලාමීය සම්මන්ත්‍රණ සංගමය, මධ්‍යධරණී සංගමයේ මූලාරම්භක සාමාජිකයෙකි. ඇල්බේනියාව 2003 වර්ෂයේ සිට යුරෝපානු සංගමයේ ඵලදායි සාමාජිකයෙක් වන අතර එය EU සාමාජිකත්වය සද”හා 2009 අප්‍රේල් 28 අයදුම් කර ඇත. ඇල්මේනියාව පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හා සංක්‍රමණික ආර්ථිකයකට හිමිකම් කියයි. ඇල්මේනියානු අගනුවර වන ටිරානා රටෙහි සමස්ථ ජනගහන වන 3.6 මිලියන කින් 727,000ක් ජීවත් වේ. එය මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානය වේ. නිදහස් වෙලද ගිවිසුම් විදේශ ආයෝජනයට ඉඩ සලසා ඇති අතර මෙය බලශක්තිය ගොඩනැගීම හා ගමනාගමනයට බොහෝ ඉවහල් වේ.
|-
|'''එකතුව'''
|වර්ග කි.මී. 28,748, වර්ග හැතැප්ම 11,100
|-
|'''ජලය (%)'''
|4.7%
|-
|'''            ජනගහනය'''
|-
|'''2009 ඇස්තමේන්තුව'''
|36394543
|-
|'''ජන සංගණනය'''
|5 379 455
|-
|'''ඝනත්වය'''
|වර්ග කිලෝමීටර 126.6
|-
|
|327.8 වර්ග සැතපුම්
|-
|'''දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය '''
|2008 තක්සේරුව
|-
|'''එකතුව'''
|11.864 ඩොලර් බිලියන
|-
|'''සාමාන්‍ය'''
|ඩොලර් 6897
|-
|'''දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය (සාමාන්‍ය)'''
|2008 තක්සේරුව
|'''එකතුව'''
|12,964 ඩොලර් බිලියන
|-
|'''සාමාන්‍ය'''
|4089 ඩොලර්
|-
|'''ගිනි (2005)'''
|26.7 (අඩු)
|-
|'''මානව සංවර්ධන දර්ශකය (2007)'''
|0.818 (වැඩි)
|-
|'''මුදල්'''
|ලෙත් (සමස්ත)
|-
|'''මං තීරුව'''
|දකුණ
|-
|'''අන්තර්ජාල TLD'''
|.al
|-
|'''දුරකථන සංකේත'''
|355
|}
]]
ඇල්බේනියාව දකුණු දිග යුරෝපයේ පිහිටි රටකි. එහි මායිම් ලෙස මොන්ටෙනෙක් රෝ වයඹ දිගින්ද, කොසෝවෝ ඊශාන දෙසින්ද , මෙසඩෝනියා සමූහාණ්ඩුව නැගෙනහිර දෙසින්ද, ග්‍රීසිය දකුණ හා ගිනිකොණ දෙසින්ද විහිදී ඇත. එහි බටහිරින් ඇඩ්‍රියටික් මුහුදට වෙරල තීරයටත්, නිරිත දෙසින් ලෝනියෙන් මුහුදටත් සීමාවේ. ඉතාලියේ සිට ඇල්බේනියාවට ඇති දුර කි.මී. 72ට වඩා අඩු අතර ඔරන්ටෝ සමුද්‍ර සන්ධිය හරහා ඇඩ්‍රියටික් මුහුද, ලෝනියන් මුහුදට යා කරයි. ඇල්බේනියාව එක්සත්ජාතීන්ගේ, නේටෝ, ආරක්ෂාව සහ සහයෝගීතා යුරෝපානු සංවිධානය, යුරෝපානු මණ්ඩලය, ලෝක වෙළද සංගමය, ඉස්ලාමීය සම්මන්ත්‍රණ සංගමය, මධ්‍යධරණී සංගමය ආදි සංවිධාන රැසක මූලාරම්භක සාමාජිකයෙකි. ඇල්බේනියාව 2003 වර්ෂයේ සිට යුරෝපානු සංගමයේ ඵලදායි සාමාජිකයෙක් වන අතර එය EU සාමාජිකත්වය සදහා 2009 අප්‍රේල් 28 අයදුම් කර ඇත. ඇල්බේනියාව පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හා සංක්‍රමණික ආර්ථිකයකට හිමිකම් කියයි. ඇල්බේනියානු අගනුවර ටිරානා වේ. එහි රටෙහි සමස්ථ ජනගහනය මිලියන 3.6 න් 727,000 ක් ජීවත් වේ. එය මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානය වේ. නිදහස් වෙළෙද ගිවිසුම් විදේශ ආයෝජනයට ඉඩ සලසා ඇති අතර මෙය බලශක්තිය ගොඩනැගීම හා ගමනාගමනයට බොහෝ ඉවහල් වේ.

සංස්කරණ

167

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/163200" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි