"චිලී" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
[[Image:125px-Flag_of_Chile.svg.png|frame|thumb|alt=tiny globe|'''             කොඩිය'''
{{Cleanup}}
{|
චිලී
|'''ආදර්ශ පාඨය -'''
|Himno Nacional de Chile (ස්පාඤ්ඤ)
අගනුවර සහ විශාලම නගරය - සැන්ටියාගෝ - 330261s 700 401 w
|-
රාජ්‍ය භාෂාව - ස්පාඤ්ඤ
|'''              සිතියම'''
රාජ්‍ය - අර්ධ ජනාධිපති සමූහාණ්ඩුව
|-
ජනාධිපති - සෙබස්ටියන් පිනේරා
|colspan="2" |[[ගොනුව:250px-South_America_location_CHI.png]]
නිදහස - ස්පාඤ්ඤයේ සිට
|-
ප්‍රකාශයට පත් කිරීම - පෙබරවාරි 12, 1818
|'''අගනුවර සහ විශාලම නගරය'''
පිළිගැනීම - අප්‍රේල් 25, 1844
|සැන්ටියාගෝ S W
වර්තමාන ව්‍යවස්ථාව - සැප්තැම්බර් 11, 1980
|-
වර්‍ග ප්‍රමාණය - එකතුව - 756,950Km2 (38th)
|
- 292” 183 5q mi
|දකුණු අක්ෂාංශ 33°26′ බටහිරදේශාංශ 70°40′
ජලය (%) - 1.072
|-
ජන ගහණය - පෙබරවාරි, 2010 තක්සේරුව - 17,031,873 (60th)
|'''රාජ්‍ය භාෂාව'''
2002 ජන සංඛ්‍යාකය - 15,116,435
|ස්පාඤ්ඤ
ඝනත්වය - 22/Km2 (194th)
|-
57/5q mi
|'''රාජ්‍ය'''
GDP (ppp) - 2008 තක්සේරුව
|අර්ධ ජනාධිපති සමූහාණ්ඩුව
එකතුව - $ 169,458 බිලියන(2) (46th)
|-
සාමාන්‍ය - $10,117(2) (57th)
|'''ජනාධිපති'''
ගිනි (2008) - 54(3) (ඉහළ)
|සෙබස්ටියන් පිනේරා
HDI (2007) - 0.878 (ඉහළ) (44th)
|-
මුදල් - පෙසෝ (CLP)
|'''නිදහස'''
කාල මණ්ඩලය - CLT (VTC – 4)
|ස්පාඤ්ඤයේ සිට
ග්‍රීෂ්ම සෘතුව (DST) CLST (VTC -3)
|-
මං තීරුව - දකුණ
|'''ප්‍රකාශයට පත් කිරීම'''
අන්තර්ජාල TLD - .Cl
|පෙබරවාරි 12, 1818
 
|-
දුරකථන සංකේත - +56
|'''පිළිගැනීම'''
මාපුචි ජනයා දකුණු චිලිහි හා මධ්‍යමයෙහි මුල් පදිංචිකරුවන් විය. නිල වශයෙන් චිලි රාජ්‍යය දකුණු ආවරිතා වෙරල තීරය නොගත් රටක් වන අතර එය ආන්ඩීස් කදු නැගෙනහිරට හා පැසිෆික් සාගරය බටහිරට වන්නට පිහිටා ඇත. එහි මායිම් උතුරුපේරු, බොලිවියා ඊසානවයඹ, ආජන්ටිනාව නැගෙනහිරට හා ඕරේන් කපොල්ල දකුණට වන්නට පිහිටා ඇත. ඉන්වඩෝර් සමග එය දකුනු ඇමරිකාවේ පවතින බ්‍රඩ්ල් සමග මායිම් නොවන රටවල් දෙකෙන් එකකි. පැසිෆික් වෙරලතීරය චිලිහි කි.මී. 6435කි. චිලියන් ප්‍රදේශය ජුවාන් පැසිෆික් දූපත්, ෆර්නැන්ඩෙස්, සලාස් වයි ගෝමෙස්, ඩෙස්වෙන්ඩුරාඩාස් සහ ඊස්ටර් දූපත් අයත්ය. චිලි ඇන්ටාක්ටිකාවෙන් වර්ග කි.මී. 1250000 (480,000 වර්ග සැතපුම්) අයත් වන අතර මේවා සියල්ල ඇන්ටාක්ටික් ගිවිසුම යටතේ අත්හිටුවා ඇත. චිලිහි හැඩය විහේෂ වන අතර විවිධ වර්ණයන්ගෙන් යුත් බිම් කි.මී. 4300(හැතැප්ම 2700) දක්වන අතර, කි.මී. 175 (හැතප්ම 109) පලල්ය. එය විවිධ වන අතර, ලෝකයේ වියලිම කාන්තාරය වන ඇටකාමා උතුර හා මධ්‍යම මධ්‍යධරණී දේගුණයෙක් හා දකුණට වන්නට වැසිසහිත දේශගුණයන් පවතී. උතුරු කාන්තාරය ඛනිජ ලවණයක් වන තඹ වලින් බහුලය. කුඩා ප්‍රදේශයන් වන මධ්‍යම ජනගහනය හා කෘෂිකාර්මික වගාවන් හා සංස්කෘික හා දේශපාලනය මධ්‍යස්ථානයක වන අතර එය, 19 වන ශතවර්ෂයේදී විශාල කරන ලදී. චිලි රාජ්‍ය්‍ය වනාන්තරයන්, තණ බිම්, ගිණි කඳු හා විල් වලින් යුක්තය. දකුණු වෙරල තීරය සංකීර්ණ අතුරු මාර්ග, කලපු, ඇළ මාර්ග, අර්ධද්වීප සහ දූපත් වලින් යුක්තය.
|අප්‍රේල් 25, 1844
|-
|'''වර්තමාන ව්‍යවස්ථාව'''
|සැප්තැම්බර් 11, 1980
|-
|'''         වර්ග ප්‍රමාණය'''
|-
|'''එකතුව'''
|756,950 වර්ග කිලෝමීටර, 292,183 වර්ග සැතපුම්
|-
|'''ජලය (%)'''
|1.072
|-
|'''            ජනගහනය'''
|-
|'''2010 ඇස්තමේන්තුව'''
|17,031,873
|-
|'''2002 ජන සංඛ්‍යාකය'''
|15,116,435
|-
|'''ඝනත්වය'''
|22 වර්ග කිලෝමීටර, 57 වර්ග සැතපුම්
|-
|'''දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය '''
|2008 තක්සේරුව
|-
|'''එකතුව'''
|11.864 ඩොලර් බිලියන
|-
|'''සාමාන්‍ය'''
|ඩොලර් 6897
|-
|'''දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය (සාමාන්‍ය)'''
|2008 තක්සේරුව
|-
|'''එකතුව'''
|169,458 ඩොලර් බිලියන
|-
|'''සාමාන්‍ය'''
|ඩොලර් 10,117
|-
|'''ගිනි (2008)'''
|54(3) (ඉහළ)
|-
|'''මානව සංවර්ධන දර්ශකය (2007)'''
|0.878 (ඉහළ)
|-
|'''මුදල්'''
|පෙසෝ (CLP)
|-
|'''මං තීරුව'''
|දකුණ
|-
|'''අන්තර්ජාල TLD'''
|.cl
|-
|'''දුරකථන සංකේත'''
| +56
|}
]]
මාපුචි ජනයා දකුණු චිලීහි හා මධ්‍යමයෙහි මුල් පදිංචිකරුවන් විය. නිල වශයෙන් චිලී රාජ්‍යය දකුණු ඇමෙරිකා වෙරළ තීරයේ පිහිටි රටක් වන අතර, එහි ඇන්ඩීස් කඳු වැටියත් පිහිටයි. නැගෙනහිරට වන්නට පැසිෆික් සාගරය බටහිරට වන්නට පිහිටා ඇත. එහි මායිම් උතුරින් පේරු, ඊසාන දෙසින් බොලිවියාව, ආජන්ටිනාව නැගෙනහිරින් හා ඕරේන් කපොල්ල දකුණට වන්නට පිහිටා ඇත. ඉක්වඩෝර් යනු දකුණු ඇමරිකාවේ පවතින බ්‍රඩ්ල් සමඟ මායිම් නොවන රටවල් දෙකෙන් එකකි. චිලීහි පැසිෆික් වෙරළ තීරය කි.මී. 6435 කි. චිලීයන් ප්‍රදේශය, ජුවාන් පැසිෆික් දූපත්, ෆර්නැන්ඩෙස්, සලාස් වයි ගෝමෙස්, ඩෙස්වෙන්ඩුරාඩාස් සහ ඊස්ටර් දූපත්ය. චිලී ඇන්ටාක්ටිකාවෙන් වර්ග කි.මී. 1250000 (480,000 වර්ග සැතපුම්) අයත් වේ. මේවා සියල්ල ඇන්ටාක්ටික් ගිවිසුම යටතේ අත්හිටුවා ඇත. චිලීහි හැඩය ගන්නා ජීවි විශේෂ දක්නට ඇති අතර විවිධ වර්ණයන්ගෙන් යුත් බිම් තීරය කි.මී. 4300(හැතැප්ම 2700) දිගු වන අතර, කි.මී. 175 (හැතප්ම 109) පළල්ය. එහි ස්වාභාවය විවිධ වන අතර, ලෝකයේ වියළිම කාන්තාරය වන ඇටකාමා පිහිටා තිබේ. උතුරු හා මධ්‍යම ප්‍රදේශවල මධ්‍යධරණී දේශගුණයක් හා දකුණට වන්නට වැසි සහිත දේශගුණයන් පවතී. උතුරු කාන්තාරය ඛනිජ ලවණයක් වන තඹ වලින් ගහනය. කුඩා ප්‍රදේශයක් වන මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ කෘෂිකාර්මික වගා කටයුතුවල මෙන්ම හා සංස්කෘතික හා දේශපාලන මධ්‍යස්ථානයක් වේ. එය 19 වැනි ශතවර්ෂයේදී තවත් පුළුල් කරන ලදී. චිලී රාජ්‍යය වනාන්තර, තණ බිම්, ගිණි කඳු හා විල් වලින් යුක්තය. දකුණු වෙරළ තීරය, සංකීර්ණ අතුරු මාර්ග, කලපු, ඇළ මාර්ග, අර්ධද්වීප සහ දූපත් වලින් යුක්තවේ.

සංස්කරණ

167

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/163191" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි