"මධ්‍යම අප්‍රිකානු සමූහාණ්ඩුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
'''මධ්‍යම අප්‍රිකානු සමූහාණ්ඩුව'''
[[Image:125px-Flag_of_the_Central_African_Republic.svg.png |frame|thumb|alt=tiny globe|'''             කොඩිය'''
ආදර්ශ පාඨය -
{|
අගනුවර සහ විශාලම නගරය - බැන්ගුයි 4022’N18035’E
|'''ආදර්ශ පාඨය'''
රාජ්‍යය භාෂාව - සැන්ගෝ, ප්‍රංශ
|La Renaissance (ප්‍රංශ) E Zingo (සැන්ගෝ)
රාජ්‍යය - සමූහාණ්ඩුව
|-
ජනාධිපති - ෆ්‍රැන්කොයිස් බොසීස් (2)
|'''             සිතියම'''
අගමැති - ෆොවුස්ටින් - ආර්චේන්ජ්
|-
නිදහස - ප්‍රංශයේ සිට
|colspan="2" |[[ගොනුව:250px-LocationCentralAfricanRepublic.svg.png]]
දිනය - අගෝස්තු 13, 1960
|-
වර්‍ග ප්‍රමාණය - එකතුව - 622,984 Km2(43rd)
|'''අගනුවර සහ විශාලම නගරය'''
240,534 5q mi
|බැන්ගුයි
ජලය (%) - 0
|-
ජනගහණය - 2009 තක්සේරුව - 4,422,000(1) (124th)
|
2003 ජන සංඛ්‍යාකය - 3,895,150
|උතුරු අක්ෂාංශ 4°22′ නැගෙනහිර දේෂාංශ 18°35′
ඝනත්වය - 7.1/Km2 (191st)
|-
- 18.4/5q mi
|'''රාජ්‍ය භාෂාව'''
GDP (ppp) - 2008 තක‍්සේරුව
|සැන්ගෝ, ප්‍රංශ
එකතුව -$ 3.222 බිලියන(2)
|-
සාමාන්‍ය - $ 739(2)
|'''රාජ්‍යය'''
GDP (සාමාන්‍ය) - 2008 තක්සේරුව
|සමූහාණ්ඩුව
එකතුව - $ 1.997 බිලියන(2)
|-
සාමාන්‍ය - $458(2)
|'''ජනාධිපති'''
ගිනි (1993) - 61.3 (ඉහළ)
|ෆ්‍රැන්කොයිස් බොසීස්
HDI (2007) - 0.384 (පහළ) (171st)
|-
මුදල් - මධ්‍යම අප්‍රිකානු CFA
|'''අගමැති'''
ෆෑන්ක් (XAF)
|ෆොවුස්ටින්, ආර්චේන්ජ්
කාල මණ්ඩලය - WAT (UTC+1)
|-
ග්‍රීෂ්ම සෘතුව (DST) - නිරීඣෂණයක් නොමැත (UTC + 1)
|'''නිදහස'''
මං තීරුව - දකුණ
|ප්‍රංශයේ සිට
අන්තර්ජාල TLD - .CF
|-
 
|'''දිනය'''
දුරකථන සංකේත - 236
|අගෝස්තු 13, 1960
අප්‍රිකානු මධ්‍යම සමූහාණ්ඩුව මධ්‍යම අප්‍රිකාවේ පිහිටි රටකි. එහි මායිම් උතුරු චැඩ්, නැගෙනහිර සුඩානය, දකුණු කොන්ගෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය සහ බටහිරට කැමරුන් හට සීමා වේ. මධ්‍ය අප්‍රිකාව වර්ග කි.මී. 623,000 ආවරණය කරන අත ජනගහනය මිලියන 4.4 2008 වර්ෂයට අනුව ඇත. බැන්ගු එහි අගනුවරයි. මධ්‍ය අප්‍රිකාව තුළ සුඩා‍‍නෝ ගිනියන් සවානා ප්‍රදේශ අඩංගු අතර නිරක්ෂක වනාන්තර තීරයක් දකුණට අඩංගුව ඇත. රටෙන් තුනෙන් දෙකක් උබන්ගි ගග ආශ්‍රිත නිම්න ප්‍රදේශයේ පිහිටි අතර එය දකුණෙන් කොන්ගෝ ගගට වැටේ. ඉතිරිය චාරි නදිය මත වැටී ඇති අතර එය උතුරින් චැඩ් විලට වැටේ.
|-
|'''         වර්ග ප්‍රමාණය'''
|-
|'''එකතුව'''
|622,984 වර්ග කිලෝමීටර, 240,534 වර්ග සැතපුම්
|-
|'''            ජනගහනය'''
|-
|'''2009 තක්සේරුව'''
|4,422,000
|-
|'''2003 ජන සංඛ්‍යාකය'''
|3,895,150
|-
|'''ඝනත්වය'''
|7.1 වර්ග කිලෝමීටර, 18.4 වර්ග සැතපුම්
|-
|'''දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) (PPP)'''
|2008 තක්සේරුව
|-
|'''එකතුව'''
|3.222 ඩොලර් බිලියන
|-
|'''සාමාන්‍ය'''
|ඩොලර් 739
|-
|'''දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) (සාමාන්‍ය)'''
|2008 තක්සේරුව
|-
|'''එකතුව'''
|1.997 ඩොලර් බිලියන
|-
|'''සාමාන්‍ය'''
|ඩොලර් 458
|-
|'''ගිනි (1993)'''
|61.3 (ඉහළ)
|-
|'''මානව සංවර්ධන දර්ශකය (HDI) (2007)'''
|0.384 (පහළ)
|-
|'''මුදල්'''
|මධ්‍යම අප්‍රිකානු CFA, ෆෑන්ක් (XAF)
|-
|'''මං තීරුව'''
| දකුණ
|-
|'''අන්තර්ජාල TLD'''
|.cf
|-
|'''දුරකථන සංකේත'''
|236
|}
]]
අප්‍රිකානු මධ්‍යම සමූහාණ්ඩුව මධ්‍යම අප්‍රිකාවේ පිහිටි රටකි. එහි මායිම් උතුරින් චැඩ්, නැගෙනහිරින් සුඩානය, දකුණින් කොන්ගෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය සහ බටහිරින් කැමරූන් යන රටවලට සීමා වේ. මධ්‍යම අප්‍රිකාව වර්ග කි.මී. 623,000 ආවරණය කරන අතර ජනගහනය 2008 වර්ෂයට අනුව මිලියන 4.4 කි. බැන්ගු එහි අගනුවරයි. මධ්‍යම අප්‍රිකාව තුළ සුඩා‍‍නෝ ගිනියන් සවානා ප්‍රදේශ අඩංගු අතර නිරක්ෂක වනාන්තර තීරයක් දකුණට වන්නට ඇත. රටෙන් තුනෙන් දෙකක් උබන්ගි ගඟ ආශ්‍රිත නිම්න ප්‍රදේශයේ පිහිටයි. එය දකුණෙන් කොන්ගෝ ගඟට වැටේ. ඉතිරිය චාරි නදිය මත වැටී ඇති අතර එය උතුරින් චැඩ් විලට වැටේ.

සංස්කරණ

167

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/163189" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි