"බල්ගේරියාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
[[Image:125px-Flag_of_Bulgaria.svg.png |frame|thumb|alt=tiny globe|'''             කොඩිය'''
බල්ගේරියාව
{|
අගනුවර සහ විශාලම නගරය - සොයියා 420 411 N 230 191E
|'''ආදර්ශ පාඨය'''
රාජ්‍ය භාෂාව - බල්ගේරියානු
|"එකමුතුවෙන් ශක්තිය ගොඩනැගේ"
ජාතීන් - 85% බල්ගේරියානු, 9.4% ‍ටර්කිෂ්, 4.7% රෝමා, 0.9% වෙනත් කණ්ඩායම්
|-
රාජ්‍ය - පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී
|'''             සිතියම'''
සැකැස්ම - මධ්‍යකාලීන් බෝල්කන් ප්‍රාන්තය 681(2)
|-
පළමු බල්ගේරියානු අධිරාජ්‍ය - 681-1018
|colspan="2" |[[ගොනුව:250px-EU-Bulgaria.svg.png]]
දෙවන බල්ගේරියානු අධිරාජයය - 1185-1396 (1422)
|-
නිදහස අහිමිවීම- 1396 (1422)
|'''අගනුවර සහ විශාලම නගරය'''
ස්වයං රාජ්‍ය පිහිටුවීම - 3 මාර්තු 1878
| සොයියා
බල්ගේරියානු ඒකාබද්දවීම - 6 සැපැස්තැම්බර් 1885
|-
නිදහස - 22 සැප්තැම්බර් 1908
|
ඔටමන් අධිරාජ්‍යයේ සිට
|උතුරු අක්ෂාංශ 42°41′ නැගෙනහි දේෂාංශ 23°19′
පිළිගැනීම - 06 අප්‍රේල් 1909
|-
EV රාජ්‍යයට පැමිණීම - 01 ජනවාරි 2007
|'''රාජ්‍ය භාෂාව'''
වර්‍ග ප්‍රමාණය - එකතුව - 110,993.6Km2 (104th)
|බල්ගේරියානු
42,823 5q mi
|-
ජලය (%) – 0.3%
|'''ජාතීන්'''
ජනගහනය - 2009 තක්සේරුව - 7,560,000(3) (95th)
|85% බල්ගේරියානු, 9.4% ‍ තුර්කි, 4.7% රෝම, 0.9% වෙනත් කණ්ඩායම්
2001 ජන සංඛ්‍යාකය - 7,932,984(2)
|-
ඝනත්වය - 68.5Km2 (124th)
|'''රාජ්‍ය'''
168.2 / 5q mi
|පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී
GDP (ppp) 2009 තක්සේරුව
|-
එකතුව - $ 89.002 බිලියන (4) (63rd)
|'''             සැකැස්ම'''
සාමාන්‍ය $ 11,760(4) (65th)
|-
GDP (සාමාන්‍ය) – 2009 තක්සේරුව
|'''මධ්‍යකාලීන් බෝල්කන් ප්‍රාන්තය'''
එකතුව $ 44’777 බිලියන (4) (75th)
|681
සාමාන්‍ය $ 5,916(4) (69th)
|-
ගිනි (2003) – 29.2 (පහළ)
|'''පළමු බල්ගේරියානු අධිරාජ්‍ය'''
HDI (2009) 0.840(ඉහළ) (61st)
|681-1018
මුදල් - ලෙව්3 (BGN)
|-
කාල මණ්ඩලය - EET (UVT + 2)
|'''දෙවන බල්ගේරියානු අධිරාජ්‍යය'''
ග්‍රීෂ්ම ඍතුව (DST) – EEST(UVT + 3)
|1185-1396 (1422)
මං තීරැව - දකුණ
|-
අන්තර්ජාලය TLD .bg4
|'''නිදහස අහිමිවීම'''
දුරකථන සංකේත - 359
|1396 (1422)
 
|-
බල්ගේරියාව නිල වශයෙන් බල්ගේරියන් සමුහාණ්ඩුව හදුන්වන අතර එය ගිනිකොන යුරෝපයේ බල්කන් හි පිහිටි රටකි. බිම් ප්‍රමාණය වර්ග කි.මි. 110,994 වන අතර රොමේනියාව හා ග්‍රීසිය හැරැණු කොට ගිනිකොන යුරෝපයේ පිහිටි තුන්වන වශාලතම රටයි. විශාල කදු මුදුන් සමුහයකින් භූමියව සමන්විත අතර වඩා අවධානය යොමුවන්නේ ස්ටාරා ප්ලනිනා (බොල්කන්) රොඩෝපි කන්ද බොල්කන රාජ්‍යයේ පිහිටි උස් වූ ශිඛරය ඇති ඊලාරේන්ජ් කන්ද ටය. මුසාලා කන්ද මෙයින් වෙස්ව පවතී. උතුරේ පිහිටි දනුබියන් බිම හා උතුරෙන් පිහිටි ඉහළ ක්‍රාසියන් බිම බල්ගේරියාවේ පහල ම හා සරුසාරම ප්‍රදේශයයි. කි.මි. 378 ක් වන කළු මුහුදු තීරය රටෙහි සම්පූර්ණ නැගෙනහිර වෙරල තීරයම ආවරණය කරයි.
|'''ස්වයං රාජ්‍ය පිහිටුවීම'''
|3 මාර්තු 1878
|-
|'''බල්ගේරියානු ඒකාබද්ධවීම'''
|6 සැප්තැම්බර් 1885
|-
|'''             නිදහස'''
|-
|'''ඔටමන් අධිරාජ්‍යයේ සිට'''
|22 සැප්තැම්බර් 1908
|-
|'''පිළිගැනීම'''
|06 අප්‍රේල් 1909
|-
|'''EV රාජ්‍යයට පැමිණීම'''
|01 ජනවාරි 2007
|-
|'''         වර්ග ප්‍රමාණය'''
|-
|'''එකතුව'''
|110,993.6 වර්ග කිලෝමීටර, 42,823 වර්ග සැතපුම්
|-
|'''ජලය (%)'''
|0.3%
|-
|'''            ජනගහනය'''
|-
|'''2009 තක්සේරුව'''
|7,560,000
|-
|'''2001 ජන සංඛ්‍යාකය'''
|7,932,984(2)
|-
|'''ඝනත්වය'''
|68.5 වර්ග කිලෝමීටර, 168.2 වර්ග සැතපුම්
|-
|'''දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) (PPP)'''
|2009 තක්සේරුව
|-
|'''එකතුව'''
|89.002 ඩොලර් බිලියන
|-
|'''සාමාන්‍ය'''
|ඩොලර් 11,760
|-
|'''දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) (සාමාන්‍ය)'''
|2009 තක්සේරුව
|-
|'''එකතුව'''
|ඩොලර් බිලියන 44,777
|-
|'''සාමාන්‍ය'''
|බිලියන 5,916
|-
|'''ගිනි (2003)'''
|29.2 (පහළ)
|-
|'''මානව සංවර්ධන දර්ශකය (HDI) (2009)'''
|0.840(ඉහළ)
|-
|'''මුදල්'''
|ලෙව්3 (BGN)
|-
|'''මං තීරුව'''
| දකුණ
|-
|'''අන්තර්ජාල TLD'''
|.bg
|-
|'''දුරකථන සංකේත'''
|359
|}
]]
බල්ගේරියාව නිල වශයෙන් බල්ගේරියන් සමුහාණ්ඩුව නමින් හඳුන්වන අතර එය ගිනිකොන යුරෝපයේ බල්කන් හි පිහිටි රටකි. බිම් ප්‍රමාණය වර්ග කි.මි. 110,994 වන අතර රොමේනියාව හා ග්‍රීසිය හැරුණු කොට ගිනිකොන යුරෝපයේ පිහිටි තුන්වන විශාලතම රටයි. විශාල කදු මුදුන් සමුහයකින් භූමියව සමන්විත වන අතර වඩා අවධානය යොමුවන්නේ ස්ටාරා ප්ලනිනා (බොල්කන්), රොඩෝපි කන්ද හා බොල්කන රාජ්‍යයේ පිහිටි උස් වූ ශිඛරය සහිත ඊලාරේන්ජ් කන්දත්ය. මුසාලා කන්ද මෙයින් වෙන්ව පවතී. උතුරේ පිහිටි දනුබියන් බිම හා උතුරෙන් පිහිටි ඉහළ ක්‍රාසියන් බිමත් බල්ගේරියාවේ පහළ කොටසත් සරුසාරම බිම් ප්‍රදේශවේ. කි.මි. 378 ක වපසටියක් සහිත කළු මුහුදු තීරයෙන් රටෙහි සම්පූර්ණ නැගෙනහිර වෙරළ තීරයම ආවරණය කරයි.

සංස්කරණ

167

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/163181" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි