"යුක්රේනය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
[[Image:200px-Flag_of_Ukraine.svg.png|frame|thumb|alt=tiny globe|'''             කොඩිය'''
යුක්රේනය
{|
ජාතික ගීය
|'''ජාතික ගීය'''
|Shche ne vmerla Ukrayiny i slava i volya
|-
|'''             සිතියම'''
|-
|colspan="2" |[[ගොනුව:250px-Europe-Ukraine.svg.png]]
|-
|'''අගනුවර සහ විශාලම නගරය'''
|කිව්
|-
|
|උතුරු අක්ෂාංශ 50 27' නැගෙනහිර දේෂාංශ 30 30'
|-
|'''රාජ්‍ය භාෂාව'''
|යුක්රේන
|-
|'''රාජ්‍ය'''
|යුක්රේනය
|-
|'''ජනාධිපති'''
|වික්ටර් යනුකොච්චි
|-
|'''අගමැති'''
|මයිකෝලා අසාරොච්
|-
|'''පාර්ලිමේන්තු කථානායක'''
|වොලොඩ්මිර් ලිට්වින්
|-
|'''නීති සම්පාදක'''
|වර්කොවිනා රාදා-
|-
|'''සැකැස්ම'''
|-
|'''යුක්රෙනියානු ජාතික සමූහාණ්ඩුව'''
|මාර්තු 17, 1917
|-
|'''බටහිර යුක්රෙනියානු ජාතික සමූහාණ්ඩුව'''
|නොවැම්බර් 1, 1918
|-
|'''යුක්රේනියානු SSR'''
|දෙසැම්බර් 30, 1922
|-
|'''නිදහස'''
|-
|'''සෝවියට් සංගමය සිට'''
|අගෝස්තු 24, 1991
|-
|'''         වර්ග ප්‍රමාණය'''
|-
|'''එකතුව'''
|වර්ග කිලෝමීටර 603, 628 වර්ග සැතපුම් 232,090
|-
|'''ජලය (%)'''
|17
|-
|'''            ජනගහනය'''
|-
|'''2009 තක්සේරුව'''
|46,011,300
|-
|'''2001 ජන සංගණනය'''
| 48,457,102
|-
|'''ඝනත්වය'''
|වර්ග කිලෝමීටර 771 වර්ග සැතපුම් 199
|-
|'''දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) (PPP)'''
|2008 තක්සේරුව
|-
|'''එකතුව'''
|ඩොලර් 337.268 බිලියනය
|-
|'''ඒක පුද්ගල ආදායම'''
|ඩොලර් 7,342
|-
|'''දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) (සාමාන්‍ය)'''
|2008 තක්සේරුව
|-
|'''එකතුව'''
|ඩොලර් 179.604 බිලියන
|-
|'''ඒක පුද්ගල ආදායම'''
|ඩොලර් 3,910
|-
|'''ගිනි (2006)'''
|31 (මධ්‍යය)
|-
|'''මානව සංවර්ධන දර්ශකය (HDI) (2005) '''
|0.788 (මධ්‍යම)
|-
|'''මුදල්'''
|ක්රීනියා (VAH)
|-
|'''මං තීරුව'''
|දකුණ
|-
|'''අන්තර්ජාල TLD'''
|.ua
|-
|'''දුරකථන සංකේත'''
|380
|}
]]
යුක්රේන සමූහාණ්ඩුව නැගෙනහිර යුරෝපයේ පිහිටි රටකි. මායිම් වන්නේ නැගෙනහිර රුසියාවට, උතුරින් බෙලාරස්, බටහිරින් ‍පෝලන්තය, ස්ලොවැකියා, හංගේරියාව, නිරිත දෙසින් රොමානියා මොලේඩොවා, දකුණින් කලු මුහුද සහ අසෝ මුහුදට මායිම් ‍වේ. අගනුවර වන්නේ කිවීය. එහි ඉතිහාසය නවවන ශතවර්ෂ නැගෙනහිර ස්ලෑබ් දක්වා දිවෙයි. 19 වන ශතවර්ෂය වන විට යුක්රේනයෙන් විශාල කොටසක් රුසියානු අධිරාජ්‍යයට සම්බන්ධ කළ අතර ඉතිරිය ඔස්ට්‍රෝ හංගේරියාවෙන් පාලනය විය. යුධමය හා නිදහස ලබා ගැනීමේ උත්සාහයක් මැද පළවන ලෝක යුද්ධය හා රුසියානු සිවිල් යුද්ධය මැද 1922 එරට සොවියට් සමූහාණ්ඩුව විය. 1945 යුක්රේනියාව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ නිර්මාතෘවරයෙකි. 1981 සෝවියට් සමූහාණ්ඩුවේ බිඳවැටීමත් සමඟ යුක්රේනය නැවත නිදහස් වු අතර වසර 8 ක පසු බෑමකින් පසු එරට ආර්ථිකය වර්ධනය විය. යුක්රේනය ඒකාබද්ධ රාජ්‍යයක් වන අතර ප්‍රාන්ත 24 කින් යුක්තය. එය අර්ධ ජනාධිපති ක්‍රමයකින් යුත් සමූහාණ්ඩුවක් වන අතර වෙන්වු ව්‍යවස්ථා විධායකය සහ අධිකරණ පද්ධතියක් ඇත. ජනගහනය මිලියන 46 ක් වන අතර, 77.8% ක් ස්වදේශී ජනගහනට මිලියන 40 ක් වන අතර, 77.8% ස්වදේශී යුක්රේනියානුවන්ය. රුසියානු බෙලාරය හා රොමානියන් සුළු පිරිසක් ඇත. නිල භාෂාව වන්නේ යුක්රේනියානු භාෂාවයි. ආගම නැගෙනහිර ක්‍රිස්තු ධර්මයයි. මෙය එරට ගෘහ නිර්මාණ සාහිත්‍යය හා සංගීතය කෙරෙහි බලපෑවේය.
 
 
 
== සටහන් ==
අගනුවර සහ විශාලම නගරය - කි.මී. 50 0 271 N300 30 1E
 
රාජ්‍ය භාෂාව - යුක්රේනියානු
රාජ්‍යය - යුක්රේනය
 
{|
ජනාධිපති - වික්ටර් යනුකොච්චි
අගමැති - මයිකෝලා අසාරොච්
පාර්ලිමේන්තු කථානායක - වොලොඩ්මිර් ලිට්වින්
නීති සම්පාදක - වර්කොවිනා රාදා-
සැකැස්ම -
යුක්රෙනියානු ජාතික සමූහාණ්ඩුව - මාර්තු 17, 1917
බටහිර යුක්රෙනියානු ජාතික සමූහාණ්ඩුව - නොවැම්බර් 1, 1918
යුක්රේනියානු SSR දෙසැම්බර් 30, 1922
නිදහස - සෝවියට් සංගමය දසිට අගෝස්තු 24, 1991
වර්‍ග ප්‍රමාණය - එකතුව 603, 628 Km2
232,090
ජලය (%) - 17
ජන ගහණය - 2009 තක්සේරැව - 46,011,300
2001 ජන සංඛ්‍යාංකය - 48,457,102
ඝණත්වය - 771Km2
199/ Sq mi
GDP (ppp) - 2008 තක්සේරැව
එකතුව - ‍$ 337.268 බිලියනය
ඒක පුද්ගල ආදායම - $ 7,342
GDP (සාමාන්‍ය) 2008 තක්සේරැව - එකතුව $ 179.604 බිලියන
ඒක පුද්ගල ආදායම $ 3,910
හානි (2006) – 31 (මධ්‍යය)
HDF (2005) 0.788 ( මධ්‍ය්‍ය)
මුදල් - ක්රීනියා (VAH)
 
|-
කාල මණ්ඩලය - EET (UTC+2) ග්‍රීෂ්ම සෘතුව (DST) – EEST (UTC+3)
|මෙම ලිපිය ඉංග්‍රීසි විකිපීඩීයාව ආශ්‍රයෙන් සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරන ලද්දකි.
මං තීරැව දකුණ
සැලකිය යුතුයි : මෙම පරිවර්තන කාලය තුල ඉංග්‍රීසි විකිපීඩීයාව වෙනස් වී තිබිය හැක.
අන්තර්ජාල TLD - Ua
දුරකථන සංකේත - 380
 
|-
යුක්රේන් සමූහාන්ඩුව නැගෙනහිර යුරෝපයේ පිහිටි රටකි. වාසිටි නැගෙනහිර රුසියාවථ උතුරු බෙලාරස් බටහිර ‍පෝලන්තය, ස්ලොවැකියා, හංගේරි නිරිත රොමානියා මොල්‍ඩෝවා දකුණට කලු මුහුද සහ අසෝ මුහුදට මායිම් ‍වේ. අගනුවර වන්නේ කිවීය එහි ඉතිහාසය නව වන ශතවර්ෂ නැගෙනහිර ස්ලෑබ් දක්වා දිවෙයි. 19 වන ශතවර්ෂය වන විට යුක්රේනියන් විශාලකට කොටස රැසියානු අධිරාජ්‍යයට සම්බන්ධ කළ අතර ඉතිරිය ඔස්ට්‍රෝ හංගේරියන් පාලනය විය. යුධමය හා නිදහස ලබාගැනීමේ උත්සායන් මැද පළවන ලෝක යුද්ධය මා රැසියානු සිවිල් යුද්ධය මැද 1922 එරට සොවියට් සමූහාණ්ඩුව විය. 1945 යුක්රේනියාව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයෙන් ම නිර්මාතෘවරයෙකි. 1981 සෝවියට් සමූහාන්ඩුවේ බිදවැටීමත් සමග යුක්රේනිය නැවත වර්ධනය විය. යුක්රේනිය ඒකාබද්ධව රාජ්‍යයක් වන අතර ප්‍රාන්ත 24 කින් යුක්තය. එය අර්ධ ඒකාධිපති ක්‍රමයකින් යුත් සමූහාන්ඩුවක් වන අතර වෙන්වු ව්‍යවස්ථාව විධායකය සහ අධිකරණ පද්ධිතියක් ඇත. ජනගහනය මිලියන 46 ක් වන අතර 77.8% ක් ස්වදේශී ජනගහනට මිලියන 40 ක් වන අතර 77.8% ස්වදේශී සුබරේනියානු වන්ය. රැසියානු බෙලාරය හා රොමානියන් ය සුලු පිරිසක් ඇත. නිල භාෂාව වන්නේ යුක්රේනියානු භාෂාවයි. ආගම නැගෙනහිර ක්‍රිස්තු ධර්මයයි. මෙය එරට ගෘහ නිර්මාණ සාහිත්‍යය හා සංගිතය කෙරෙහි බලපෑවේය.

සංස්කරණ

167

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/163159" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි