"ටුවාලු" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
[[Image:125px-Flag_of_Tuvalu.svg.png |frame|thumb|alt=tiny globe|'''             ජාතික කොඩිය'''
ටුවාලු
{|
'එලිස් දූපත්' නමින් අතීතයෙහි හඳුන්වනු ලබුවා වූ ටුවාලු, හවායි සහ ඕස්ට්‍රෙ‍ලියානු අතරමැද, පැසිපික් සාගරයේ පිහිටා ඇති පොලිනිසියානු දූපත් රාජ්‍යයකි. එ‍රටෙහි ආසන්නතම අසල්වාසීන් වනුයේ කිරිබටි, නා උරැ, සහ ෆපීජය ටුවාලු රාජ්‍යය, හුණු ගල් පරවලින් සෑදුනු දූපත් හතරකින් ද, ස්වාභාවික කොරල් පර වලලු පහකින් ද සමන්විත වෙයි. රට වැසියන් 12373 ක් ඇතුලත් වන ජනගහනය සංඛ්‍යාවෙන් විද්‍යාමාන වන්නේ ඉතා සුළු ංන සංඛ්‍යාවක් වෙසෙන වතිකානු පුරවරය සහ නා උරැද අයත් වන 'ටුවාලු' රාජ්‍යය, ලෝකයේ ඉතා අඩු වැසියන් සංඛ්‍යාවක් වෙසෙන ස්වෛරී රාජ්‍යයන් අතුරින් තෙවන ස්ථානයෙහි සිටින බවය. ටුවාලු රාජ්‍යය පැතිර පවත්නා සැබෑ භූමි ප්‍රමාණය බැලූවිට නියත වශයෙන් වර්ග කිලෝමීටර් 26 කිත (වර් සැගපුම් 10 කි) මේ අනුව, භූගෝලීය වශයෙන් ලොව ඇති හතරවන කුඩාම රට ටුවාලු වේ. මෙරට විශාලවන්නේ රටවල් තුනකට වඩා පමණි. එනම් වර්‍ග කිලෝමීටර් 0.44 ක් වූ (වර්ග සැතපුම් 0.17 ක් වූ) වතිකානු පුරය, වර්‍ග කිලෝමීටර් 1.95 ක් වූ (වර්ග සැතපුම් 0.75 ක් වූ ) මොනාකෝ සහ වර්ග කිලෝමීටර් 21 ක් වූ (වර්ග සැතපුම් 8.1 ක් වූ ) නාඋරැය.
|'''ආදර්ශ පාඨය'''
|"සර්වබලධාරී ටුවාලු "
|-
|'''ජාතික ගීය'''
|Tuvalu mo te Atua
|-
|'''             සිතියම'''
|-
|colspan="2" |[[ගොනුව:LocationTuvalu.png]]
|-
|'''අගනුවර සහ විශාලම නගරය'''
|ෆුනාෆුටි
|-
|'''රාජ්‍ය භාෂාව'''
|ටුවාලුවාන්, ඉංග්‍රීසි
|-
|'''ජන වර්ග'''
|82.1% ස්වීඩන්, 5.1% ෆයින්ස්, 12.5% වෙනත්
|-
|'''රාජ්‍ය'''
|පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදි
|-
|''' රැජින '''
|II එළිසබෙත්
|-
|'''අගමැති'''
|විලි ටෙලාවි
|-
|'''       නිදහස"'
|-
|'''එක්සත් රාජ්‍යය සිට'''
|1 ඔක්තෝබර් 1978
|-
|'''       වර්ග ප්‍රමාණය'''
|-
|'''එකතුව'''
|වර්ග කිලෝමීටර 26
|-
|
|වර්ග සැතපුම් 10
|-
|'''            ජනගහනය'''
|-
|'''2010 තක්සේරුව'''
|10,472
|-
|'''ඝනත්වය'''
|වර්ග කිලෝමීටර 475.88
|-
|
|වර්ග සැතපුම් 1,142
|-
|'''දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය'''
|2002 තක්සේරුව
|-
|'''එකතුව'''
|ඩොලර් 14.94 (මිලියන)
|-
|'''සාමාන්‍ය'''
|ඩොලර් 1,600
|-
|'''මුදල්'''
|ටුවාලන් ඩොලර්
|-
|'''අන්තර්ජාල "'
|.tv
|-
|'''දුරකථන සංකේත'''
|688
|}
]]
'එලිස් දූපත්' නමින් අතීතයෙහි හඳුන්වනු ලබුවාලැබුවා වූ ටුවාලු ටුවාලු,යනු හවායි සහ ඕස්ට්‍රෙ‍ලියානුඕස්ට්‍රෙ‍ලියානූ අතරමැද, පැසිපික් සාගරයේ පිහිටා ඇති පොලිනිසියානුපොලිනීසියානූ දූපත් රාජ්‍යයකි. එ‍රටෙහි ආසන්නතම අසල්වාසීන් වනුයේ කිරිබටි, නා උරැනාඋරු, සහ ෆපීජය යන ටුවාලු රාජ්‍යයරාජ්‍යන්ය, හුණු ගල් පරවලින් සෑදුනු දූපත් හතරකින් ද, ස්වාභාවික කොරල් පර වලලුවළළු පහකින් ද ටූවාලු සමන්විත වෙයි. රට වැසියන් සංඛ්‍යාව 12373 ක්කි. ඇතුලත්මේ වන ජනගහනය සංඛ්‍යාවෙන්ජනගහනයෙන් විද්‍යාමාන වන්නේ ඉතා සුළු ංනජන සංඛ්‍යාවක් වෙසෙන වතිකානු පුරවරය සහ නා උරැදනාඋරුද අයත් වන 'ටුවාලු' රාජ්‍යය, ලෝකයේ ඉතා අඩු වැසියන් සංඛ්‍යාවක්ජනගහනයක් වෙසෙන ස්වෛරී රාජ්‍යයන් අතුරින් තෙවන ස්ථානයෙහි සිටින බවය. ටුවාලු රාජ්‍යය පැතිර පවත්නා සැබෑ භූමි ප්‍රමාණය බැලූවිට නියත වශයෙන් වර්ග කිලෝමීටර් 26 කිතකි (වර්වර්ග සැගපුම්සැතපුම් 10 කි) මේ අනුව, භූගෝලීය වශයෙන් ලොව ඇති හතරවන කුඩාම රට ටුවාලු වේ. මෙරට විශාලවන්නේ රටවල් තුනකට වඩා පමණි. එනම් වර්‍ග කිලෝමීටර් 0.44 ක් වූ (වර්ග සැතපුම් 0.17 ක් වූ) වතිකානු පුරය, වර්‍ග කිලෝමීටර් 1.95 ක් වූ (වර්ග සැතපුම් 0.75 ක් වූ ) මොනාකෝ සහ වර්ග කිලෝමීටර් 21 ක් වූ (වර්ග සැතපුම් 8.1 ක් වූ ) නාඋරැයනාඋරුය.
 
 
ටුවාලු රාජ්‍යයෙහි ප්‍රථමයෙන් පදිංචි වූ වැසි‍යෝ පොලිනිසියන්වරැපොලිනීසියන්වරු වූහ. 19 වනවැනි සියවසෙහි අගභාගයේ දී එක්සත් රාජධානියේ බලපෑම් වලට ලක්වන්නට මෙම දූපත් වලට සිදු විය. 1892 සිට 1916 දක්වා කාලය තුළ ආරක්ෂිත ආජ්‍යයකරාජ්‍යයක කොටසක් වශයෙන් එලිස් දූපත් බ්‍රිතාන්‍ය විසින් පාලනය කරන ලදි. අනතුරැවඅනතුරුව ගිල්බට් සහ එලිස් දූපත් කොළනි, 1916 සිට 1974 දක්වා ද බ්‍රිතාන්‍යය විසින් පාලනය කරන ලද්දේය. නිදහසින් පසුව 'කිරිබටි' යනුයනුවෙන් විසින් හ්‍රදුන්වනුහඳුන්වනු ලැබූ පැරණි ගිල්බට් දූපත් වලින් වෙන්නවෙන්වී, ටුවාලු මෙන්නමින් වෙනම බ්‍රිතාන්‍ය යටත් ප්‍රද්ශප්‍රදේශයක් තත්ත්වයක්බවට ලබා ගැනීමපත්වීම පිණිස 1974 වසරේ දී එලිස් දූපත් වැසියෝ ඡන්දය පාවිච්චි කළහකළෝය. පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයමණ්ඩලයටද තුළඅයත් ටුවාලු රාජ්‍යය වර්ෂ 1978 දී  පුර්ණ නිදහස ලැබියලැබීය.
 
 
== සටහන් ==
 
{|
 
|-
|මෙම ලිපිය ඉංග්‍රීසි විකිපීඩීයාව ආශ්‍රයෙන් සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරන ලද්දකි.
සැලකිය යුතුයි : මෙම පරිවර්තන කාලය තුල ඉංග්‍රීසි විකිපීඩීයාව වෙනස් වී තිබිය හැක.
 
|-

සංස්කරණ

167

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/163155" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි