"වින්ඩෝස් 7 සංස්කරණ" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
|+<big>වින්ඩෝස් 7 සංස්කරණ සැසදුම් සටහන</big>
|-
!rowspan="2" width=16%|ලක්ෂණ !! width=8% style="background:#dcf05d"|ආරම්භකයStarter !! width=9% style="background:#99d818"|ගෘහHome මූලිකBasic !! width=8% style="background:#60b937"|ගෘහHome පාරිතෝෂිකPremium !! width=8% style="background:#0098d4; color:white"|වෘත්තිමයProfessional !! width=8% style="background:#00007f; color:white"|ව්‍යවසායEnterprise !! width=8% style="background:#312e25; color:white"| අවසානUltimate
|-
| align="center" | [[Original equipment manufacturer|OEM]] licensing || align="center" | Retail and OEM licensing in [[Emerging markets]] || align="center" | Retail and OEM licensing || align="center" | Retail, OEM and [[Volume license key|Volume licensing]] || align="center" | [[Volume license key|Volume licensing]] || align="center" | Retail and OEM licensing
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/162607" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි