"වින්ඩෝස් 7 සංස්කරණ" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
4 පේළිය:
!rowspan="2" width=16%|Features !! width=8% style="background:#dcf05d"|Starter !! width=9% style="background:#99d818"|Home Basic !! width=8% style="background:#60b937"|Home Premium !! width=8% style="background:#0098d4; color:white"|Professional !! width=8% style="background:#00007f; color:white"|Enterprise !! width=8% style="background:#312e25; color:white"| Ultimate
|-
| align="center" | [[Original equipment manufacturer|OEM]] licensing || align="center" | Retail and OEM licensing in [[Emerging markets]] || align="center" | Retail and OEM licensing || align="center" | Retail, OEM and [[Volume license key|Volume licensing]] || align="center" | [[Volume license key|Volume licensing]]<ref name="windowsteamblog.com"/> || align="center" | Retail and OEM licensing
|-
| End of Support || {{partial|{{start date and age|2015|01|13|br=yes}}}} || {{partial|{{start date and age|2015|01|13|br=yes}}}} || {{partial|{{start date and age|2015|01|13|br=yes}}}} || {{Yes|{{start date and age|2020|01|14|br=yes}}}} || {{Yes|{{start date and age|2020|01|14|br=yes}}}} || {{partial|{{start date and age|2015|01|13|br=yes}}}}

සංස්කරණ

6,493

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/149681" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි