"රත්නපුර" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු
===== කටුගස් ඇල්ල =====
 
<big>රත්නපුර නගරයේ සිට කිලෝමිටර් තුනක් ඇතින් පිහිටි මහවලවත්තේ පිහිටා ඇති දේශිය ජනතාව අතර ජනප්‍රය දිය ඇල්ලකි. කිරින්දි ශ්‍රීලංකාවේ සත්වේනි උසම දිය ඇල්ලයි.පැල්මඩුල්ල නගරයේ සිට පැල්මඩුල්ල රත්නපුර ප්‍රධාන මාර්ගට කිලෝමිටර් හතරක් ඇතින් පිහිටා ඇත.</big>
 
===== කිරිඳි ඇල්ල =====
 
ශ්‍රීලංකාවේ සත්වේනි උසම දිය ඇල්ලයි.පැල්මඩුල්ල නගරයේ සිට පැල්මඩුල්ල රත්නපුර ප්‍රධාන මාර්ගට කිලෝමිටර් හතරක් ඇතින් පිහිටා ඇත.
 
===== රජනාව ඇල්ල =====
 

සංස්කරණ

97

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/146672" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි