අනංගයා

Joined 29 දෙසැම්බර් 2010
සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
 
{{exams}}
 
 
</table>
 
 
<center>
<table border="0">
<!-- begining of the 1st row -->
<tr width="200px">
<td>
{{User:Cacycle/wikEd_userbox}}
<td>
{{විකිපීඩියා පරිශීලක/පිළිගැනීමේ කමිටුව}}
<td>
{{පරිශීලක:UBX/Twinkle4}}
</tr>
<!-- 1st row ends -->
<!-- begining of the 2nd row -->
<td>
&nbsp;
 
<td>
{{User:Xenon54/Userboxes/Twinkle}}
 
<td>
&nbsp;
 
</table>
</center>
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/141244" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි