"උදවු:සාකච්ඡා පිටු ගැන හැඳින්වීම" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
සුළු (උදවු:Introduction to talk pages යන්න උදවු:සාකච්ඡා පිටු ගැන හැඳින්වීම වෙත ගෙන යන ලදි: සිංහලට)
No edit summary
<noinclude>
<div style="float:right; margin-top: 0.0em; margin-bottom:3px; background-color: #cee0f2; padding: .2em .6em; font-size: 100%; {{border-radius|1em}} border:1px solid #A3B1BF;">'''[[Help:Introductionසාකච්ඡා toපිටු talkගැන pagesහැඳින්වීම/User talk pages|Next]]'''<span style="font-size: larger; font-weight: bold;">→</span>
</div></noinclude></div>
<noinclude>
 
{{Help:Introductionසාකච්ඡා toපිටු talkගැන pagesහැඳින්වීම/TabsHeader|This=1}}
<div style="border:2px solid #A3B1BF; padding:.5em 1em 1em 1em; {{border-radius|0 0 1em 1em}} border-top:none; background-color:#fff; color:#000"><noinclude>
{{Shortcut|INTRO:TALK}}</noinclude>
 
<noinclude>
<div style="float:right; margin-top: 0.0em; margin-bottom:3px; background-color: #cee0f2; padding: .2em .6em; font-size: 130%; {{border-radius|1em}} border:1px solid #A3B1BF;">'''Next:''' '''[[Help:Introductionසාකච්ඡා toපිටු talkගැන pagesහැඳින්වීම/User talk pages|Let's learn about user talk pages!]]''' <span style="font-size: larger; font-weight: bold;">→</span>
</div></noinclude></div>
 
[[Category:Wikipedia basic information|Introductionසාකච්ඡා toපිටු talkගැන pagesහැඳින්වීම]]
[[Category:Wikipedia quick introductions]]
 

සංස්කරණ

15,135

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/133691" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි