"ආසවනය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

 
 
=== ඛාණ්ඩ ආසවනය===
 
ඛාණ්ඩ ආසවකය A හා B වෙන් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පෙන්වයි.
 
ප්‍රතිඵලය වනුයේ ද්‍ර‍ාවණය තුළ ද්‍රාවණ මිශ්‍රණයේ අනුපාතය වෙනස් වී වඩාත් B ගෙන් ද්‍රාවණය සාරවත් වීමයි. මෙය ද්‍රව මිශ්‍රණයේ තාපාංකය ඉහළ යැවී‍මට හේතු වේ. වාෂ්ප මිශ්‍රණයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ නැංවීමට ද හේතු වේ.
 
 
=== පරිසමාප්ත ආසවන ආකෘතිය ===
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/121932" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි