"ග්ලීස 581 g" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
| name = ග්ලීස 581 g
}}
{{ග්‍රහලෝකකොටුව රූපය
{{Planetbox image
<!-- WARNING: this not ONLY a showcase for original artwork -->
<!-- It should be as accurate as any of the paragraphs in the article itself, -->
<!-- Representing some relevant concept/topic, about Gliese 581 g -->
|image= GJ581orbits.svg
|caption= පිටස්තරම ග්‍රහ ලෝකය ''f'' හැර අනෙක්වා, වෘත්තාකාර කක්ෂ සහිත, [[ග්ලීස 581]] ග්‍රහලෝක මණ්ඩලයෙහි කක්ෂ.
|caption= The orbits of the [[Gliese 581]] planetary system, with circular orbits, excluding outermost planet ''f''.
}}
{{Planetbox star
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/121423" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි