"පරිශීලක සාකච්ඡාව:දොන් මැනුවෙල් තිවංකා" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

 
Sorry, I didn't see you were working on the templates Astronomy. I imported some of those templates in their original English names. If possible please convert them to redirects to the localized versions you created, So that we won't re-import them again. --[[User:Lee|Lee]] ([[User talk:Lee|talk]]) 04:30, 2 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)
::I am working on Astro Templates related only to this new planet discovered recently. You may import other Astro templates. The templates associated with content for this article, I am in the process of translating (may be slow). After finishing each one I will redirect English template to Sinhala template please. I hope that is OK ----[[User:දොන් මැනුවෙල් තිවංකා|පරිශීලක:දොන් මැනුවෙල් තිවංකා/Don Manuel Thivanka ]] ([[User talk:දොන් මැනුවෙල් තිවංකා|talk]]) 04:34, 2 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/121419" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි