"චන්ද්‍ර මාස" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
සුළුNo edit summary
No edit summary
{{දියුණු කරන්න}}
 
== හැඳින්වීම==
 
== චන්ද්‍ර මාස සඳහා සිංහල නම්==
 
* [[බක්]]<br>
* [[වෙසක්]]
 
* [[වෙසක්පොසොන්]]<br>
* [[ඇසල]]
 
* [[පොසොන්කිකිණි]]<br>
* [[බිනර]]
 
* [[ඇසලවප්]]<br>
* [[ඉල්]]<br>
 
* [[කිකිණිඋඳුවප්]]<br>
* [[දුරුතු]]<br>
 
* [[බිනරනවම්]]<br>
* [[මැදින්]]<br>
 
* [[වප්]]<br>
 
* [[ඉල්]]<br>
 
* [[උඳුවප්]]<br>
 
* [[දුරුතු]]<br>
 
* [[නවම්]]<br>
 
* [[මැදින්]]<br>
 
 
==මාසයේ දින==
මෙම දින සූර්ය දින නොව චන්ද්‍ර දින වේ. සූරුය දිනයක් (දවසක්) සහ චන්ද්‍ර දිනයක් අතර ඍජු සඹඳතාවක් නොමැත.
 
===පුර පක්‍ෂය===
# පුර පෑලවිය
# පුර තුදුස්වක
#''' පසළොස්වක'''
 
===අව පක්‍ෂය===
# අව පෑලවිය

සංස්කරණ

15,135

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/119898" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි