"සුපර්මෑන්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
(wikify, format and added cat)
{{තොරතුරුකොටුව කොමික්ස් චරිතය <!--Wikipedia:WikiProject Comics-->
| image = Superman.jpg
| imagesize = 250
| converted = y
| caption = Promotional art for<br />''[[Superman (comic book)|Superman]]'' #204 (vol. 2, April 2004)<br />by [[Jim Lee]] and [[Scott Williams (comic book artist)|Scott Williams]]
| character_name = ස්‍රපර්මෑන්
| real_name = Kal-El, adopted as<br />[[Clark Kent|Clark Joseph Kent]]
|publisher=[[DC කොමික්ස්]]
| debut = [[Action Comics 1|''Action Comics'' #1]]<br />(June 1938)<!--"Debut" indicates the first appearance of a character, not a change to the character's backstory. Please do not add Birthright here.-->
| creators = [[Jerry Siegel]] and [[Joe Shuster]]
| alliances = [[Daily Planet|The Daily Planet]]<br />[[Justice League]]<br />[[Legion of Super-Heroes]]<br />[[Team Superman]]<br />[[Black Lantern Corps]]<br />[[White Lantern Corps]]
| homeworld = [[Krypton (comics)|Krypton]]
|partners=[[Batman]]<br />[[Wonder Woman]]
| aliases = [[Gangbuster]], [[Whatever Happened to the Man of Tomorrow?|Jordan Elliot]], [[Nightwing]], [[Supernova (comics)|Supernova]], [[Superboy (Kal-El)|Superboy]], [[Clark Kent (Smallville)|The Red Blue Blur]], [[DC One Million|Superman Prime]], [[Superman: World of New Krypton|Commander El]]<!--Please do not add nicknames to this list.-->
| powers = [[Powers and abilities of Superman|Superhuman strength, speed, stamina, invulnerability, senses, intelligence, regeneration, longevity, super breath, heat vision, x-ray vision, microscopic vision, telescopic vision, and flight]]<!--These powers listed are his prominent ones. There is an entire article where his other powers are listed. Please do not modify this list; It WILL be reverted.-->
| cat = super
| subcat = DC කොමික්ස්
| hero = y
| sortkey = සුපර්මෑන්
}}
 
'''සුපර්මෑන්''' (Superman) යනු ප්‍රබන්ධ චරිතයකි. මෙම චරිතය DC(Detective Comics(ඩිටෙක්ටිව් කොමික්ස්) = රහස් පරික්ෂක චිත්‍ර කථා; පසුව 'ඩිටෙක්ටිව් කොමික්ස්' යන නම එය බෙදා හල සමාගමට බැර විය. ) චිත්‍ර කථා අතර ජනප්‍රියතම හා බලගතුම සුපිරි වීර චරිතයක් ලෙස සැලකිය හැක. කැනඩාවේ උපන් ච්ත්‍ර ශිල්පී ජෝ ෂුස්ටර් (Joe Shuster) හා අමෙරිකානු ගත්කරු ජෙරී සීගල් (Jerry Siegel)විසින් 1932 දී නිර්මාණය කොට සීමාසහිත ඩිටෙක්ටිව් කොමික්ස් වෙත 1938 දී අලෙවි කල මෙම චරිතය පළමුව 1938 ජූනි මස ඇක්ෂන් කොමික්ස් අංක 1 (Action Comics #1)හි එළිදැක පසුව බොහෝ ගුවන්විදුලි වෘත්තාන්ත, රූපවාහිණී වැඩසටහන්, චිත්‍රපට, පුවත්පත් චිත්‍රකතා හා වීඩියෝ ත්‍රීඩා වල තම ශිල්ප දැත්වීය.
 

සංස්කරණ

1,905

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/115956" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි