"සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව කොමික්ස් චරිතය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
 
Maintenance categories
 
-->{{#ifeq:{{{character_name|none}}}|{{PAGENAME}}|[[Categoryප්‍රවර්ගය:Redundantඅතිරික්ත infoboxතොරතුරුකොටු titleශීර්ෂ paramපරාමිතිය|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{image|}}}||{{#if:{{{noimage|}}}||[[Categoryප්‍රවර්ගය:Comicsරූපය infoboxවිරහිත withoutකොමික්ස් imageතොරතුරුකොටුව|{{PAGENAME}}]]}}}}<!--
-->{{#if:{{{imagesize|}}}|{{#ifexpr:250>{{#expr:{{{imagesize|}}}}}||[[Categoryප්‍රවර්ගය:Comicsරූපවිස්තාරය infoboxඅනවශ්‍ය withකොමික්ස් uneeded imagesizeතොරතුරුකොටුව|{{#switch:{{{imagesize|}}}
|250 = •
|{{{imagesize|}}}
}} {{PAGENAME}}]]}}}}<!--
-->{{#if:{{{caption|}}}||{{#if:{{{image|}}}|[[Categoryප්‍රවර්ගය:Comics infoboxවිස්තරය imageරහිත lessකොමික්ස් captionතොරතුරුකොටුව රූපය|{{PAGENAME}}]]}}}}<!--
-->{{#if:{{{addcharcat1|}}}{{{addcharcat2|}}}{{{addcharcat3|}}}{{{addcharcat4|}}}{{{addcharcat5|}}}{{{addcharcat6|}}}|[[Categoryප්‍රවර්ගය:Addedඑක්කල catsප්‍රවර්ග|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->{{#if:{{NAMESPACE}}|[[Categoryප්‍රවර්ගය:Misplacedඅස්ථානගතවූ comicsකොමික්ස් infoboxesතොරතුරුකොටු|H {{PAGENAME}}]]|[[Categoryප්‍රවර්ගය:Characterආකස්මික චරිත pop|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{noimage|}}}|[[Categoryප්‍රවර්ගය:Parameterභාවිතයේ noimageඇති innoimage useපරාමිතිය|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{image|}}}|{{#if:{{{converted|}}}||[[Categoryප්‍රවර්ගය:Convertingකොමික්ස් comicsචරිත characterතොරතුරුකොටු infoboxesපෙරළමින්|{{PAGENAME}}]]}}}}<!--
-->{{#if:{{{converted|}}}|[[Categoryප්‍රවර්ගය:Convertedපෙරලූ comicsකොමික්ස් characterචරිත infoboxesතොරතුරුකොටු|{{PAGENAME}}]]}}<!--
-->{{#if:{{{sortkey|}}}|[[Categoryප්‍රවර්ගය:Convertedපෙරලූ categoryප්‍රවර්ග characterචරිත infoboxesතොරතුරුකොටු|{{PAGENAME}}]]}}</includeonly><noinclude>
{{tmbox
| type = content

සංස්කරණ

1,905

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/115955" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි