"2010 වසරෙහි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
||
{| class="wikitable"
! colspan="5" | [[අයිසීසී ටෙස්ට් ශූරතා]] <small>4 Aprilඅප්‍රේල් 2010</small>
|-
! අනුස්ථිතිය
| 9 || align="left" | {{ක්‍රි(කට්)|BAN}} || 25 || 270 || 11
|-
|colspan=5|<small>''Referenceආශ්‍රය: [http://icc-cricket.yahoo.com/rankings/rankings.html ICCඅයිසීසී Officialඔෆීෂියල් Rankingsරෑන්කින්ස් Listලිස්ට්], 30 Augustඅගෝස්තු 2009''</small>
|}
| width=1% |
||
{| class="wikitable"
! colspan="5" | [[අයිසීසී ODIඑදිජා Championshipශූරතා]] <small>4 Aprilඅප්‍රේල් 2010</small>
|-
! අනුස්ථිතිය
! Rank
! කණ්ඩායම
! Team
! තරග
! Matches
! ලකුණු
! Points
! අගැයුම
! Rating
|-
| 1 || align="left" | {{crක්‍රි(කට්)|AUS}} || 53 || 7051 || 133
|-
| 2 || align="left" | {{crක්‍රි(කට්)|IND}} || 49 || 5982 || 122
|-
| 3 || align="left" | {{crක්‍රි(කට්)|RSA}} || 29 || 3401 || 117
|-
| 4 || align="left" | {{crක්‍රි(කට්)|NZL}} || 33 || 3773 || 114
|-
| 5 || align="left" | {{crක්‍රි(කට්)|ENG}} || 36 || 3965 || 110
|-
| 6 || align="left" | {{crක්‍රි(කට්)|SRI}} || 40 || 4336 || 108
|-
| 7 || align="left" | {{crක්‍රි(කට්)|PAK}} || 33 || 3420 || 104
|-
| 8 || align="left" | {{crක්‍රි(කට්)|WIN}} || 30 || 2158 || 72
|-
| 9 || align="left" | {{crක්‍රි(කට්)|BAN}} || 38 || 1987 || 52
|-
| 10 || align="left" | {{crක්‍රි(කට්)|ZIM}} || 37 || 1011 || 27
|-
| 11 || align="left" | {{crක්‍රි(කට්)|IRE}} || 6 || 152 || 25
|-
| 12 || align="left" | {{crක්‍රි(කට්)|KEN}} || 14 || 28 || 2
|-
|colspan=5|<small>''Referenceආශ්‍රය: [http://content-usa.cricinfo.com/rankings/content/current/page/211271.html ICCඅයිසීසී Officialඔෆීෂියල් Rankingsරෑන්කින්ස් Listලිස්ට්], 27 Augustඅගෝස්තු 2009''</small>
|}
|}
{{ආශ්‍රලැයිස්තුව}}
 
[[Categoryප්‍රවර්ගය:ක්‍රිකට්]]

සංස්කරණ

414

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/113164" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි