"ත්‍යාගය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
 
 
'''මෙය සාදන්නේ කිසිකලක අවලංගු කළ නොහැකි ආකාරයටය'''.මෙහිදී
ත්‍යාගලාභියා මියගිය හොත් අනුප්‍රාප්තිකයන්ට උරුම වේ.
 
ඇයව ආරක්ෂා කළ යුතු බවටය.
 
 
ත්‍යාගයක් දීම ප්‍රමාණාත්මක නොවන අතර ත්‍යාගලාභියා ඵම ත්‍යාගය පිලිගැනීම
 
අවශ්‍යය.ඵ් සඳහා නිශ්චිත ක්‍රමයක් නැත.
ත්‍යාගයක් දීම ප්‍රමාණාත්මක නොවන අතර '''ත්‍යාගලාභියා ඵම ත්‍යාගය පිලිගැනීම'''
'''අවශ්‍යය'''.ඵ් සඳහා නිශ්චිත ක්‍රමයක් නැත.
බාලවයස්කරුවකු නම් ඕනෑම ක්‍රමයකට පිලිගැනීම කළ හැක.'''තුන්වන පාර්ශවයක්''' '''භාරගනී නම් ඵ් සඳහා''' '''ත්‍යාගලාභියාගේ කැමැත්ත අවශ්‍යය.'''
භාරගනී නම් ඵ් සඳහා ත්‍යාගලාභියාගේ කැමැත්ත අවශ්‍යය.
 
'''[[‍‍ෆලීල් ගෆූර් ඵදිරිව හම්සා හිදී]] '''

සංස්කරණ

14

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/11165" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි