"නර්තනය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
 
උඩරට නැටුම් කලාව ප්‍රචලිත ප්‍රදේශ
 
1. මහනුවර දිස්‌ත්‍රික්‌කය
 
2. කුරුණෑගල දිස්‌ත්‍රික්‌කය
 
3. කෑගල්ල දිස්‌ත්‍රික්‌කය
 
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/109296" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි