"නර්තන අංකනය - අංකනය හා පරිගණක" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
 
නර්තන අංකනය - අංකනය හා පරිගණක
 
නර්තන තාක්ෂණයේ දි නර්තන අංකනය හා ගවේෂණය පැති හතරක් තිබේ. එනම්,
• අංකනය හා සංස්කරණය මෘදුකාංග අංක සදහා
 
• යන්ත්‍ර භාවිතයෙන් කියවීම පවතින නර්තන පිටපත් වල .
• ලිඛිත හා යන්ත්‍ර මගින් කියවීමේ නර්තන අංකන පරිගණක සජීවිකරණය හා මානව භාවිතය සදහා
 
• යන්ත්‍ර නියත චලන අංකනය චිත්‍ර හා තොරතුරැ සදහා
• ලිඛිත හා යන්ත්‍ර මගින් කියවීමේ නර්තන අංකන පරිගණක සජීවිකරණය හා මානව භාවිතය සදහා.
 
• යන්ත්‍ර නියත චලන අංකනය චිත්‍ර හා තොරතුරැ සදහා.

සංස්කරණ

377

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/108694" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි