"අනුරාධපුර යුගයේ සිංහල සාහිත්‍යය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
'''ගැටපද:''' පාලි අටුවාවල ඇතැම් වචන තව දුරටත් ලිහිල් කර දැක්වීමේ උපායක් වශයෙන් ගැටපද හෙවත් ගණ්ඨී පද ලියැවී තිබේ.
උදා- විසුද්දි මග්ගයට ලියූ ගැටපදය, අභිධම්මට්ඨ කතාවට ලියූ ගැටපදය
උදා- විසුද්දි මග්ගයට ලියූ ගැටපදය
අභිධම්මට්ඨ කතාවට ලියූ ගැටපදය
 
 
 
 
''' ආශ්‍රිත දත්ත: සිංහල සාහිත්‍යය වංශය , පුංචි බණ්ඩාර සන්නස්ගල'''
පුංචි බණ්ඩාර සන්නස්ගල'''
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/10458" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි