"ජෛව ගෝලය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංවිධාන මට්ටම් ශ්‍රේණියේ ප්‍රඡාවට පසුව එන මට්ටම පරිසර පද්ධතියයි.යම් ප්‍රදේශයක ඉන්නා සියලුම ජීවින්ද ඒ ජිවන් සමග අන්තර් ක්‍රියා දක්වන එම ප්‍රදේශගත අජීවි පරිසරයද ඇතුළත් ක්‍රියාකාරි ඒකකය පරිසර පද්ධතියක් ලෙස අර්ථ දැක්විය හැකිය.ශ්‍රී ලංකාවේ පරිසර පද්ධති.ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ අධිකම ‍‍ජෛව විවිධත්වයක් පවතින රටවල් 8 අතරින් එකකි.මේහි අධික වු පරිසර පද්ධති විවිධත්වයක්ද එබැවින් ඒවායේ වාසස්ථාන විවිධත්වයද අධිකය.එනිසාම විවිධත්වයද අධිකය.ශ්‍රී ලංකාව පරිසර පද්ධති පහත දැක්වේන පරිදි සමානකම් බේදා දැක්විය හැකිය.
 
====වනාන්තර====[[Image:Fale - Spain - Landscape - 67.jpg|200px]]
[[Image:Fale - Spain - Landscape - 67.jpg|200px]]
 
o නිවර්තන තේත් සදාහරිත වනාන්තර/ පහතරට තේත් වනාන්තර.

සංස්කරණ

77

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/104419" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි