පිටුවේ ඉතිහාසය

13 නොවැම්බර් 2020

7 අප්‍රේල් 2020

11 නොවැම්බර් 2019

27 සැප්තැම්බර් 2019

22 ජූනි 2019

20 ජූනි 2019

18 නොවැම්බර් 2017

5 සැප්තැම්බර් 2017

15 පෙබරවාරි 2017

29 නොවැම්බර් 2015

13 අගෝස්තු 2015

20 පෙබරවාරි 2015

28 අගෝස්තු 2014

15 මැයි 2013

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/Module:Citation/CS1" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි