පිටුවේ ඉතිහාසය

30 සැප්තැම්බර් 2015

9 දෙසැම්බර් 2013

11 මාර්තු 2013

4 මාර්තු 2013

3 මාර්තු 2013

2 මාර්තු 2013

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/CMYK_වර්ණ_ආකෘතිය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි